Home WiadomościArchiwum 90 Kapituła Generalna Karmelitów Bosych

90 Kapituła Generalna Karmelitów Bosych

Redakcja
W dniach od 17 IV do 8 V 2009 r. obradowała w Fatimie 90. Kapituła Generalna Karmelitów Bosych (OCD). Uczestniczyło w niej 106 zakonników reprezentujących Karmel terezjański całego świata.Kapituła dokonała wyboru najwyższych władz Zakonu. Powołała nowego Przełożonego Generalnego, którym został Włoch, O. Saverio Cannistrà, prowincjał toskański. W skład ośmioosobowego Zarządu Generalnego, reprezentującego różne regiony świata, wszedł m.in. Polak, O. Albert St. Wach, prowincjał krakowski, jako II definitor generalny.

Nowo powołany Zarząd Generalny Zakonu będzie pełnił swój mandat przez najbliższych sześć lat: 2009-2015. 
 
Jak być świadkami i kontynuatorami półwiecza historii Karmelu, odnowionego przez św. Teresę od Jezusa i św. Jana od Krzyża? Kapituła Generalna zaprosiła wszystkich karmelitów bosych do poszukiwania odpowiedzi na to fundamentalne pytanie, w przededniu jubileuszu 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa, Matki odnowionego Karmelu i Doktora Kościoła (1515-1582). Wskazała jednocześnie na sposób szukania tej odpowiedzi, mianowicie, poprzez lekturę osobistą i we wspólnotach, pism św. Teresy (dokument Kapituły „Para Vos nací”).

Lektura ta, na przestrzeni najbliższych sześciu lat poprzedzających jubileusz narodzin Świętej i zarazem kolejną Kapitułę Generalną, będzie animowana przez Centrum Zakonu poprzez opracowanie i udostępnienie wszystkim wspólnotom karmelitańsko-terezjańskim schematu lektury dzieł hiszpańskiej Doktor Kościoła. Kapituła żywi nadzieję, że lektura mądrościowa dzieł św. Teresy stanowić będzie swoisty dialog dzisiejszego Karmelu terezjańskiego ze swą Matką, dialog, który pozwoli Zakonowi kroczyć prawdziwą drogą odnowy dla dobra Kościoła i świata.

 
W toku obrad Kapituła Generalna podjęła szereg innych tematów, m.in.: prowadzenie dzieł Zakonu podległych bezpośrednio Definitorium Generalnemu (zwłaszcza karmelitańskiej uczelni „Teresianum” w Rzymie), obecność braci zakonnych we wspólnotach, życie mniszek karmelitanek bosych, przygotowanie „Ratio Institutionis” dla Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych (OCDS), rewizja norm prawnych. Nadto Kapituła podniosła Komisariat Koreański do rangi Prowincji.  
 
W różnych momentach Kapituły gościli na niej m.in.: Nuncjusz Apostolski w Portugalii Abp Rino Passigato, Biskup Diecezji Leiria-Fatima Antonio Marto, Generał Zakonu Karmelitów (O.Carm.) O. Fernando Millán Romeral, przedstawicielki mniszek karmelitanek bosych oraz reprezentanci Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Nadto, przez cały czas obrad Kapituły uczestniczyło w niej kilku braci zakonnych w charakterze obserwatorów.
 
Zakon Karmelitów Bosych liczy dziś 3971 zakonników, 10 229 mniszek podległych jurysdykcji Zakonu oraz ok. 40 000 świeckich. Obecny jest na wszystkich kontynentach i zorganizowany w 40 prowincji (z czego 2 są semiprowincjami), nie licząc komisariatów, delegatur generalnych i prowincjalnych oraz wikariatów regionalnych. Najbujniej rozwija się w Azji i Afryce, w Polsce posiada dwie Prowincje: Krakowską i Warszawską, które liczą łącznie 333 zakonników.
 
O. Grzegorz Firszt OCD
Fatima-Kraków
 
 
 
SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda