Domikanie: nowy rok w kolegium i księga jubileuszowa

20 września, 62 braci rozpoczęło nowy rok akademicki w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym. Uroczystość inauguracji rozpoczął wykład o. Guy Bedouelle’a OP, rektora Uniwersytetu Katolickiego w Angers, wybitnego historyka Kościoła i teologa, autora licznych prac poświęconych historii i duchowości dominikańskiej.

 
Wykład podjął kwestię relacji między Kościołem a kulturą, odwołując się przy tym do nauczania Benedykta XVI oraz podkreślając konieczność wzajemnego uzupełniania się teologii i kultury [CZYTAJ CAŁY WYKŁAD ]
 
W trakcie uroczystości inauguracji roku akademickiego w krakowskim Kolegium miało miejsce wręczenie księgi pamiątkowej jednemu z wykładowców – o. dr. Józefowi Puciłowskiemu OP – który w minionym roku obchodził swoje 70. urodziny. O. Józef Puciłowski jest uznanym historykiem XIX i XX w., cenionym za swój warsztat naukowy i działalność dydaktyczną.

Ofiarowana Jubilatowi księga pamiątkowa zatytułowana Historicus-Polonus-Hungarus składa się trzech działów.

Pierwszy z nich, zatytułowany „O Jubilacie", zawiera prace o charakterze wspomnieniowym. Rozpoczyna go tekst autorstwa Artura Sporniaka z „Tygodnika Powszechnego", prezentujący biografię Jubilata, następnie wspomnienia prof. dr. hab. inż. Kazimierza Czaplińskiego o współpracy z o. Puciłowskim we wrocławskim KIK-u, Prezydenta Wrocławia, dr. Rafała Dutkiewicza o znajomości i współpracy z o. Józefem, Elżbiety Novak-Witwickiej i Marii Pidłypczak-Majerowicz z okresu pracy o. Józefa w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz trapisty o. Michała Zioło.

Na drugi dział składa się bibliografia prac Jubilata z lat 1967-2009.

Trzeci dział, największy, to studia naukowe. Są tu prace polskich i węgierskich autorów, głównie historyków, ale także filozofów i teologów. Spośród polskich historyków należy wspomnieć o mistrzu o. Józefa, pod którego kierunkiem przygotowywał pracę magisterską i rozprawę doktorską – prof. Adamie Galosie, a także przyjaciołach i profesorach: Wojciechu Wrzesińskim z Uniwersytetu Wrocławskiego i Macieju Koźmińskim z Collegium Civitas w Warszawie, wieloletnim ambasadorem RP na Węgrzech. Ksiądz Biskup Adam Dyczkowski napisał tekst przybliżający dzieje Duszpasterstwa Akademickiego „Czwórka", w którym w latach studenckich działał o. Józef. Dużą część prac wyszły spod pióra dominikanów, wykładowców Kolegium (np. o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP, o. dr Grzegorz Chrzanowski OP, o. dr Tomasz Gałuszka OP), jego uczniów, którzy pod jego opieką przygotowywali prace magisterskie, jak i współbracia-przyjaciele. Kilkunastu autorów to współpracownicy i przyjaciele z Węgier, którzy w języku węgierskim przygotowali artykuły (dwóch z nich w języku polskim).

Przygotowana księga jubileuszowa jest wyrazem szacunku, przyjaźni i wdzięczności Ojcu Jubilatowi za mądrość, przyjaźń i dobra, które od niego mogliśmy i nadal może doświadczać.

 
Następnie odbyła się immatrykulacja nowych studentów. W tym roku – obok 8 braci dominikanów – pierwszy rok rozpoczęło dwóch benedyktynów z Tyńca. Zwieńczeniem uroczystości była Msza święta, podczas której kazanie wygłosił rektor Kolegium, o. Michał Paluch OP.