Duszpasterstwo patriotyczne u kapucynów w Krakowie

Krakowski klasztor Kapucynów przy ulicy Loretańskiej od lat był punktem odniesienia dla środowisk patriotycznych.

Kapucyni bowiem na przestrzeni wieków byli kapelanami wojsk polskich, podczas zaborów jako duszpasterze często maszerowali z oddziałami wojska, które walczyły o niepodległość naszej ojczyzny. Kaplica Loretańska przy kościele Kapucynów pełna jest tablic upamiętniających historyczno-patriotyczne wydarzenia.
Obecnie kapelanem środowisk patriotycznych jest ojciec Jerzy Pająk.

W ostatnim czasie miały miejsce następujące wydarzenia i spotkania dotyczące tego środowiska:

22 lutego została odprawiona uroczysta Msza święta z pocztami sztandarowymi i z okolicznościowym kazaniem za śp. Emila Fiedorowa „Nila” w 65 rocznicę zamordowania go prze PRL. Po mszy odbyło się złożenie kwiatów pod jego tablicą na krużgankach loretańskich z przemówieniem dyr. Muzeum AK w Krakowie Adama Rąpalskiego.

5 marca, w 241 rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej, została odprawiona w kościele na ul. Loretańskiej uroczysta Msza święta za poległych podczas powstania konfederatów. We mszy św. uczestniczyła młodzież, było 9 pocztów sztandarowych. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Jerzy Pająk. Po mszy św. udano się pod krzyż Konfederatów Barskich, gdzie po krótkiej modlitwie złożono kwiaty. Edward Jankowski wygłosił mowę „Czym była Konfederacja Barska?”

Biuro Prasowe Kapucynów