Franiciszkanie – Bareczewo: Prowincjalne Dni Braterstwa

W dniach 23-25 września odbyły się Prowincjalne Dni Braterstwa. Tym razem około 80 sympatyków Świętego Franciszka zjechało się do Barczewa, by wspólnie przeżyć rekolekcje pod hasłem „o czystości w miłości".
Na rekolekcje przyjechały wspólnoty FRA z Wejherowa, Olsztyna, Torunia, Wronek, Miłakowa, Woźnik, Poznania, Jarocina i Pakości.

 
Stałymi punktami programu były posiłki czy wspólnie odmawiane modlitwy brewiarzowe oraz Msze Święte, które na Dniach Braterstwa są o tyle wyjątkowe, że przeżywane w gronie ludzi, których łączy wzajemna miłość.

W sobotę odbyła się Kapituła FRA, podczas której dyskutowano o bieżących sprawach wspólnot. Po dwóch latach wybrano także nową Radę Prowincjalną. Obowiązki  Anny Będzmierowskiej z Torunia (sekretarza i skarbnika) przejęła Asia Półrolniczak z Jarocina. Na zastępcę moderatora prowincjalnego, którym był Krzysztof Ginejt z Wejherowa, wybrano Kingę Szpara z Barczewa. Agatę Cirocką z Wejherowa pełniącą funkcję moderatora prowincjalnego zastąpiła Patrycja Pykało z Wronek. Natomiast Zuzannę Szary, animatora muzycznego, zastąpiła Kinga Szpara.

Poza zmianami personalnymi ustalono także, że fratersi będą co roku odnawiali przyrzeczenia złożone we wspólnocie. Do pierwszego odnowienia przyrzeczeń  we wspólnotach dojdzie 9go października.

Podczas Kapituły pozostali fratersi wykonywali ręcznie prezenty, które potem wspólnie zanieśliśmy do Domu Pomocy Społecznej w Barczewie. Wejście kilkudziesięciu młodych osób do ludzi starszych i samotnych było dla nas samych niesamowitym przeżyciem . Wywołaliśmy uśmiechy na twarzach mieszkańców, co było naszą radością.

W sobotę wieczorem mieliśmy okazję sprawdzić swoje talenty. To dopiero było przeżycie.. Pojawili się m.in. śpiewacy, kabareciarze, tancerze, recytatorzy, grajkowie.. Talentem samym w sobie okazały się jednak osoby, które niewiele musiały robić , by rozbawić komisję do łez. Wygrała wspólnota z Poznania, za całokształt wyróżniono natomiast br. Gerarda OFM.

 
Po zabawie udaliśmy się na Adorację Najświętszego Sakramentu , gdzie w śpiewie i ciszy mogliśmy przebywać w obecności  Tego, który jest naszą Miłością i Źródłem wszelkiego dobra.

Po dniu pełnym wrażeń obejrzeliśmy jeszcze prezentację i film z Alwerni, wspominając  błogi czas wakacyjnych rekolekcji. Podczas Dni Braterstwa gościliśmy także Joannę Sochor (Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej), przewodniczącą Młodzieży Franciszkańskiej w Polsce, która przybliżyła nam wspólnoty MFu i w krótkiej prezentacji multimedialnej przypomniała, że jest nas więcej..

Dla wielu z nas był to dobry czas. Jesteśmy sobie potrzebni, jesteśmy dla siebie ważni, łączy nas wspólnota, Franciszek, miłość do Boga. Czas Dni Braterstwa też jest potrzebny, byśmy mogli sobie nawzajem o tym przypominać. .

Bogu niech będą dzięki.

Agata Cirocka

Za: www.franciszkanie.net