Poświęcenie odnowionej fasady wschodniej kościoła i klasztoru na Świętym Krzyżu

25 września podczas uroczystej sumy o godz. 11.00 sprawowanej w murach świętokrzyskiego sanktuarium przez superiora O. Zygfryda Wiechę OMI, dziękowaliśmy Panu Bogu za odnowienie fasady wschodniej świątyni i klasztoru. Na uroczystości obecny był Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pana Adam Jarubas oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków Pan Janusz Cedro, Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz wraz z pracownikami gminy i wielu dobrodziejów, i przyjaciół sanktuarium.

 
Ojciec Zygfryd w imieniu naszej rodziny Zakonnej dziękował na ręce Pana Marszałka za wielki wkład w odrestaurowanie świętokrzyskiego zabytku, za życzliwość i dbanie o serce i wizytówkę ziemi świętokrzyskiej, jakim jest Święty Krzyż.

Renowacja wschodniej i północnej fasady Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu to jeden z komponentów projektu pn. „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap I” realizowanego przez Gminę Bieliny w partnerstwie z kustoszami świętokrzyskiego sanktuarium Misjonarzami Oblatami Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 582 322,33 zł, z czego 345 957,70 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Prace renowacyjne trwały w okresie od 25.05.2010 rok do 30.06.2011 r. W ramach zadania zostały wykonane kompleksowe roboty budowlane związane z renowacją wschodniej i części północnej fasady zespołu klasztornego na Świętym Krzyżu wpisanego do rejestru zabytków.

Odnowiona część klasztorna jest wizytówką obiektu i stanowi rozpoznawalny element Sanktuarium. Wchodząc na świętokrzyski szczyt od strony Nowej Słupi można podziwiać piękno odnowionego kompleksu klasztornego.

Za: www.swietykrzyz.pl