Jasna Góra: Siostry „domowe” na skupieniu

Dni skupienia dla sióstr pracujących w instytucjach kościelnych i domach zakonnych trwają od 15 do 17 marca na Jasnej Górze. W tym roku siostry gromadzą się pod hasłem: „W komunii z Bogiem”.
Z uwagi na wykonywane przez siostry funkcje i codzienne czynności siostry te nazywane są często „domowymi”. Pracują m.in. na furtach, w ogrodach, pełnią funkcję kucharek, zakrystianek, prowadzą domy zakonne, pomagają na parafiach, w kuriach biskupich.

 
W pierwszym dniu Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. Grzegorz Ślęzak. W homilii zaznaczył, że każda modlitwa to nie tylko słowo, to więź, komunia i bliskość z Bogiem. „Ucząc się tej komunii z Bogiem, która w każdej modlitwie jest najistotniejsza, doceńmy także tu i teraz w tym kontekście wagę naszej modlitwy kształtującej komunię z innymi, we wspólnocie" – mówił kaznodzieja.

Konferencje dla uczestniczek spotkania głoszą: m. Krystyna Dębowska, franciszkanka od Cierpiących, przewodnicząca Komisji ds. Życia Konsekrowanego Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych; ks. Tomasz Rusiecki, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego w diec. kieleckiej oraz ks. prof. Grzegorz Ślęzak.

W ostatnim dniu skupienia Mszy św. przed Cudownym Obrazem przewodniczyć będzie bp Antoni Długosz z Częstochowy.

o. Stanisław Tomoń