Jasnogórskie Sanktuarium w roku 2008

1. Jasną Górę nawiedziło w 2008 roku ponad 3,5 mln pielgrzymów.
2. W 134 ogólnopolskich pielgrzymkach wzięło udział 899 tys. 510 osób.

Najliczniejsze pielgrzymki to: Rodzina Radia Maryja, Odnowa w Duchu Świętym, Rolnicy, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Anonimowi Alkoholicy, Ludzie Pracy, Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci, Pocztowcy, Elektrycy, Nauczyciele, Akcja Katolicka, Małżeństwa i Rodziny, Honorowi Dawcy Krwi, Motocykliści, Bankowcy, Legion Maryi, Taksówkarze, Franciszkański Zakon Świeckich, Młodzież Akademicka, Kolejarze, Amazonki, Arcybractwo Straży Honorowej Najśw. Serca Pana Jezusa, Telekomunikacja Polska, Służby Celne, Pracownicy Wodociągów.

Po raz pierwszy przybyły: Pielgrzymka Kurpiów, Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła oraz Pielgrzymka Kibiców Piłki Nożnej.

3. Pielgrzymek krajowych przybyłych różnymi środkami lokomocji było –
a) parafialnych: 2 tys. 355 grup, a w nich 130 tys. 802 osoby
b) młodzieży maturalnej: 909 grup, a w nich 199 tys. 204 osoby
c) dzieci pierwszokomunijnych: 1001 grup, a w nich 61 tys. 649 osób
d) dzieci i młodzieży: 582 grup, a w nich 33 tys. 417 osób
e) zawodowych, modlitewnych, emerytów, chorych i niepełnosprawnych: 1 tys. 111 grup, a w nich 53 tys. 563 osoby
g) pielgrzymek rowerowych – 41 grup, a w nich 2 tys. 639 osób
h) pielgrzymek biegowych – 10 grup, a w nich 230 osób
i) jedna pielgrzymka konna – 21 osób
j) jedna pielgrzymka na rolkach – 28 osób

4. Na Jasną Górę przyszło 250 pieszych pielgrzymek; uczestniczyło w nich 141 tys. 871 osób; w tym 2202 kapłanów, 1505 kleryków i 672 sióstr zakonnych.

5. Na Jasną Górę przybyło 119 kardynałów, arcybiskupów i biskupów z 16 krajów świata, z: Polski, Francji, Niemiec, Ekwadoru, Rosji, Kamerunu, Hiszpanii, Słowacji, Białorusi, Argentyny, Brazylii, Indii, Kazachstanu, Gwinei, Ukrainy i Chorwacji. Jasną Górę odwiedzili m.in.: kard. Marian Jaworski, metropolita lwowski i abp Robert Sarah, sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z Watykanu.

6. Sanktuarium odwiedzili pielgrzymi i turyści z 81 krajów świata. Jasnogórskie Centrum Informacji oprowadzało w 10 językach, z posługi przewodników skorzystało 5.807 grup zagranicznych w liczbie 142 701 osób.
W tym:
a/ U.S.A. – 848(17.575)
b/ Włochy – 603 (17.906)
c/ Niemcy – 610 (13.563)
d/ Hiszpania – 340 (7.562)
e/ Francja – 274 (5.914)
f/ Rosja – 111 (3.182)
g/ Austria – 109(2.679)
h/ Brazylia – 72 (1493)
i/ Japonia – 70 (1461)

7. Przewodnicy oprowadzili również 2.170 polskich grup zorganizowanych w liczbie 58.392 osoby.

8. Tajemnicę Najświętszej Eucharystii kapłani sprawowali 59.320 razy.

9. Kazań, homilii i Apeli Jasnogórskich wygłoszono – 5.780

10. Rozdzielono Komunii św. 2. 035.000.

11. Sakrament Małżeństwa zawarło – 98 par.

12. Ochrzczono 52 osoby.

13. Jasnogórscy spowiednicy poświęcili pielgrzymom 39.200 godzin służąc w konfesjonale poprzez sprawowanie Sakramentu Pojednania.

14. Różne grupy modlitewne odbyły 239 czuwań nocnych.

15. Odbyło się 15 kongresów i sympozjów naukowo-duszpasterskich.

16. Przeprowadzono 23 serie rekolekcji dla różnych grup zorganizowanych.

17. Odbyło się 25 koncertów muzycznych.

18. Wystąpiło 140 chórów, orkiestr i zespołów muzycznych z Polski i innych krajów świata.

19. W Księdze Wotywnej zarejestrowano 1.468 wot dziękczynno-błagalnych.

20. W sobotniej nowennie do Matki Bożej Jasnogórskiej złożono 518.287 kartek z prośbami i z podziękowaniami.

21. We wspólnocie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej ponad 5.235 osób zobowiązało się do odmawiania różańca w intencjach nawrócenia grzeszników i o pokój na świecie.

22. W Parafialnych Księgach Pielgrzymów zanotowano około 6000 wpisów.

23. W Jasnogórskiej Księdze Trzeźwości Narodu złożono 110 zobowiązań życia w trzeźwości.

24. Kancelarie O. Przeora wysłała około 61.000 listów, kancelaria O.Kustosza 18.200 listów i e-maili, odpowiadając m.in. na różne pytania i życzenia korespondentów.

25. Odbyły się 452 projekcje filmów i przeźroczy o tematyce religijnej. Filmy obejrzało 28.357 osób.

27. W Poradnictwie Rodzinnym 2.330 osób szukało pomocy z zakresu życia rodzinnego.

28. W Poradnictwie Psychologiczno-Religijnym dla młodzieży przeprowadzono 1.840 rozmów indywidualnych i grupowych.

29. Światła i nadziei na drodze życia poprzez Jasnogórski Telefon Zaufania szukało 2.479 osób.

30. Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji na Jasnej Górze przeszkolił 250 animatorów. Duchową Adopcję podjęło około 35.000 osób.

31. Do Księgi Apelowej intencje wpisało około 30.000 osób.

32. W „Dar Modlitwy” w Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia włączyło się 970 osób.

32. Ośrodek Pomocy Charytatywnej na Jasnej Górze udzielił pomocy finansowej, odzieżowej i żywnościowej 26.000 osobom biednym, bezdomnym, bezrobotnym i samotnym. Pod stałą opieką jest 470 rodzin – około 1000 osób.

32. W Jasnogórskich Punktach Pomocy Medycznej udzielono doraźnej pomocy 13.750 osobom.

33. Wydawnictwo „Paulinianum” wydało w tym roku 18 pozycji książkowych: albumy, książki, modlitewniki.

34. Ponadto Jasna Góra prowadzi działalność apostolską i ewangelizacyjną przez radio „Jasna Góra”, miesięcznik „Jasna Góra”.

35. Przy jasnogórskim sanktuarium działają grupy apostolskie:
a/ Jasnogórska Rodzina Różańcowa
b/ Sodalicja Mariańska
c/ Asysta Jasnogórska
d/ III Zakon św. Franciszka
e/ Duszpasterstwo Młodzieżowe
f/ Jasnogórskie Duszpasterstwo Akademickie
g/ Jasnogórska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Kana”
h/ Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
i/ 6 Chórów Jasnogórskich
j/ Intradziści i Orkiestra Jasnogórska
k/ Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia

*

Ważniejsze wydarzenia na Jasnej Górze w roku 2008:

– rok upłynął pod znakiem obchodów jubileuszu 700-lecia zatwierdzenia Zakonu Paulinów przez Stolicę Apostolską. Uroczyste rozpoczęcie Roku Paulińskiego na Jasnej Górze i we wszystkich paulińskich klasztorach na świecie miało miejsce 15 stycznia, w uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika, patriarchy Zakonu. Centralnym punktem obchodów była uroczystość maryjna 26 sierpnia z udziałem ok. 90 tys. osób; z okazji jubileuszu w sierpniu w Arsenale została otwarta wystawa: „Mecenat kulturalny i artystyczny paulinów polskich”; w grudniu odbyła się sesja naukowa „Paulini w służbie Kościoła i wielu Narodów”; zobacz więcej: jasnagora.com

– w paulińskim Roku Jubileuszowym odbyła się Kapituła Generalna Zakonu Paulinów, która dokonała wyboru przełożonego generalnego. 25 lutego Generałem Zakonu Paulinów został ponownie wybrany o. Izydor Matuszewski. Kapituła dokonała także wyboru Definitorium Generalnego, czyli zarządu Zakonu;
zobacz więcej:
wybór generała
wybór Definitorium Generalnego

– 29 marca nowym przeorem Jasnej Góry został wybrany o. Roman Majewski; zobacz więcej: jasnagora.com

– peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej od 13 września trwa w parafiach diec. sandomierskiej. 13 września zakończyła się natomiast wędrówka Obrazu Jasnogórskiego po diec. kieleckiej;
zobacz więcej:
Sandomierz – jasnagora.com
Kielce – jasnagora.com

– od 18 maja, decyzją przeora Jasnej Góry o. Romana Majewskiego, nad narodowym sanktuarium, na wieży jasnogórskiego klasztoru powiewa biało-czerwona flaga; zobacz więcej: jasnagora.com

– od 6 maja do błogosławieństwa w czasie Apelu Jasnogórskiego, używany jest pozłacany krzyż, wykonany przez Mariusza Drapikowskiego, złotnika i bursztynnika gdańskiego; zobacz więcej: jasnagora.com

– od 15 do 31 lipca w Sali Rycerskiej czynna była wystawa „Obraz nie ręką ludzką malowany – Ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy”; zobacz więcej: jasnagora.com

– od 12 sierpnia do 7 września w kaplicy św. Pawła I Pustelnika można było podziwiać niezwykły tryptyk „Niebiańska Jerozolima”, wykonany dla Jerozolimy przez Mariusza i Kamila Drapikowskich; zobacz więcej: jasnagora.com

– 16 października Jasna Góra świętowała 30. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Obchody wypełniła wspólna modlitwa, świadectwa spotkań z Janem Pawłem II, występy artystyczne, Msza św., uroczysty Apel Jasnogórski i pokaz ogni sztucznych; zobacz więcej: jasnagora.com

– Telewizja „Polonia” transmitowała po raz pierwszy Pasterkę Bożego Narodzenia z Jasnej Góry; zobacz więcej: jasnagora.com

– kopia ikony Matki Bożej Jasnogórskiej została przekazana do kaplicy polskiej na terenie prawosławnego klasztoru Niłowa Pustyń w okolicach Ostaszkowa w Rosji; zobacz więcej: jasnagora.com

– w Sali o. Augustyna Kordeckiego można podziwiać obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego, przedstawiający postaci wybitnych Polaków; zobacz więcej: jasnagora.com

– przy wejściu na Jasną Górę stanęła kolubryna – replika działa artyleryjskiego z czasów potopu szwedzkiego, dar pracowników Poczty Polskiej dla Jasnej Góry; zobacz więcej: jasnagora.com

– ukazały się nowe pozycje wydawnicze związane z Jasną Górą i Zakonem Paulinów, m.in.:
1. „Bibliografia Zakonu Paulinów za lata 1500-1990” – wykaz źródeł i publikacji na temat Zakonu w opracowaniu paulina o. prof. Janusza Zbudniewka; zobacz więcej: jasnagora.com
2. album „U stóp Matki” – publikacja zdjęć jasnogórskiego fotografa Krzysztofa Świertoka, przedstawiająca fenomen pielgrzymowania na Jasną Górę; zobacz więcej: jasnagora.com
3. album „Jasna Góra. Częstochowa” wydawnictwa Biały Kruk ze zdjęciami Adama Bujaka, światowej sławy artysty fotografika; zobacz więcej: jasnagora.com
4. studium historyczno-konserwatorskie o dziejach wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej pt. „Częstochowska Hodegetria”, autorstwa prof. Wojciecha Kurpika, który sprawuje opiekę konserwatorską nad Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej; zobacz więcej: jasnagora.com
5. książka paulina o. Stefana Jana Rożeja pt. „Jasnogórskie Uniwersum” – zbiór artykułów ukazujących rzeczywistość fenomenu religijno-narodowego, jakim jest Jasna Góra; zobacz więcej: jasnagora.com
6. album o Jasnej Górze dołączony w sierpniu do tygodnika katolickiego „Niedziela”; zobacz więcej: jasnagora.com

– w cyklu „Jasnogórska Muzyka Dawna” ukazało się 8 płyt, prezentujących muzykę zachowaną w klasztornych archiwach. W sumie cykl obejmuje już 35 krążków z Jasnogórską Muzyką Dawną. Płyta „Ciemne Jutrznie” otrzymała nagrodę muzyczną „Fryderyka” w kategorii: Album Roku – Muzyka Dawna i Barokowa. Ukazały się także trzy kolejne wydawnictwa nutowe z jasnogórską muzyką dawną. W zbiorach muzycznych odnaleziono nieznane utwory, sygnowane imieniem Wolfganga Amadeusza Mozarta – trwają badania nad ustaleniem ich autentyczności. Z okazji 250-tej rocznicy śmierci paulińskiego kompozytora o. Amando Ivančicia zorganizowano Międzynarodową Sesję Muzykologiczną, poświęconą jego życiu i twórczości; zobacz więcej: jasnagora.com

– jubileusz 80-lecia istnienia obchodził Jasnogórski Chór Żeński „Kółeczko” – najstarszy z działających na Jasnej Górze zespołów wokalnych; zobacz więcej: jasnagora.com

– jubileusz 25-lecia istnienia obchodził dwumiesięcznik „Jasna Góra”; zobacz więcej: jasnagora.com

– jubileusz 60-lecia kapłaństwa świętowali ojcowie: Wincenty Cykowski i Antoni Sąkól; 50-lecie kapłaństwa obchodzili ojowie: Stefan Rożej i Leander Pietras; 90-te urodziny świętował o. Jerzy Tomziński, najstarszy paulin, były wieloletni przeor Jasnej Góry i generał Zakonu Paulinów;
zobacz więcej:
Wincenty Cykowski i Antoni Sąkól
Stefan Rożej i Leander Pietras
o. Jerzy Tomziński

– o. płk Jan Golonka, jasnogórski kapelan Wojska Polskiego, został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Katedry Polowej Wojska Polskiego oraz wyróżniony tytułem Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego;
podprzeor Jasnej Góry o. Sebastian Matecki oraz Marek Soczyk z Jasnogórskiej Fundacji „Pro Patria” zostali uhonorowani Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju; o. Jan Zinówko otrzymał honorową szpadę górniczą przyznawaną przez Sekretariat Górnictwa NSZZ „Solidarność”;
zobacz więcej:
o. Jan Golonka
o. Sebastian Matecki i Marek Soczyk
o. Jan Zinówko

– przez cały rok trwały prace remontowe i konserwatorskie, które objęły m.in. jedną z bram wejściowych na Jasną Górę – Bramę Matki Bożej Królowej Polski. Trwały prace remontowe przy wymianie poszycia dachowego klasztoru. Przy wejściu do sanktuarium przed Bramą Jana Pawła II oraz przy Jasnogórskim Centrum Informacji zamontowane zostały dwie świetlne tablice informacyjne dla pielgrzymów.

o. Ignacy Rękawek, Kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego
o. Stanisław Tomoń, Biuro Prasowe Jasnej Góry