Kalendarz centralnych obchodów Roku Jubileuszowego Redemptorystów

14.03.2009 g. 18.30 – uroczysta Msza św. w parafii św. Klemensa na Woli w Warszawie – przewodniczenie i homilia: ks. abp Kazimierz Nycz.

15.03.2009 Święto św. Klemensa – III niedziela Wielkiego Postu: uroczyste celebry w parafiach, kościołach i wspólnotach redemptorystów.
Na Jasnej Górze redemptoryści staną przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, by dziękować za dar świętości św. Klemensa.

Oto program:
• 9.30 – Msza św. dziękczynna przed Obrazem Matki Bożej – celebrans i kaznodzieja: o. Piotr Chyła – transmisja TV TRWAM;
• 21.00 – Apel Jasnogórski – prowadzący: o. Jacek Zdrzałek – transmisja Radia Maryja i TV TRWAM;
• „Rozmowy Niedokończone” w TV TRWAM o 18.15 i w Radiu Maryja o 21.40 – uczestniczą ojcowie redemptoryści: Adam Owczarski, Mariusz Chyrowski i Kazimierz Piotrowski; temat: „Fenomen św. Klemensa – aspekty wychowawcze”.

17.05.2009 VI Niedziela Wielkanocna: Msza św. radiowa w kościele św. Krzyża w Warszawie o 9:00 transmitowana przez I program Polskiego Radia i Radio Maryja (akcent na obchody 100-lecia kanonizacji św. Klemensa).

18-23.05.2009 Międzynarodowe Obchody 100-lecia kanonizacji św. Klemensa – forma pielgrzymki obejmującej Wiedeń, Tasowice i Kraków.

Piątek 22 maja, g. 16:00 – Uroczysta Msza św. w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie – przewodniczenie i homilia: ks. kard. Stanisław Dziwisz.

02-09.07.2009 Wielki Odpust Maryjny w Tuchowie – akcenty jubileuszowe (specjalna modlitwa wiernych, wieczorny koncert, logo, wystawa, filmy o CSsR).

13.09.2009 Niedziela: Dzień modlitw o beatyfikację Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego – z okazji rocznicy śmierci o. Bernarda (10.09.1933) – specjalne obchody w Warszawie oraz we wszystkich kościołach i wspólnotach redemptorystów.

09-10.10.2009 Sympozjum naukowe i inauguracja roku akademickiego 2009/2010 w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.

08.12.2009 Setna rocznica ustanowienia Prowincji Polskiej (wtorek) – specjalny akcent jubileuszowy w parafiach, kościołach i wspólnotach redemptorystów.

13.12.2009 Uroczyste zakończenie obchodów jubileuszowych: Tuchów, podczas Mszy św. o 10:30 – transmisja Radia Maryja i TV Trwam.

OBCHODY JUBILEUSZU
100-LECIA PROWINCJI WARSZAWSKIEJ REDEMPTORYSTÓW
i 100-LECIA KANONIZACJI ŚW. KLEMENSA HOFBAUERA

Motto: Wierni dziedzictwu św. Klemensa – otwarci na znaki czasu

Z okazji dwóch pięknych rocznic: 100-lecia kanonizacji św. Klemensa Marii Hofbauera (20.05.2009) i 100-lecia powstania Prowincji Warszawskiej Redemptorystów (08.12.2009), obchodzony jest Rok Jubileuszowy Redemptorystów, który trwa od 14.12.2008 do 13.12.2009. Jego celem jest nie tylko ożywienie pamięci o św. Klemensie i historii Prowincji Warszawskiej, ale także jej apostolskie ożywienie poprzez odczytanie znaków czasu i szukanie nowych sposobów ewangelizacji. Rok Jubileuszowy przebiega pod hasłem „Wierni dziedzictwu św. Klemensa – otwarci na znaki czasu”, zgodnie z wytycznymi Planu Pastoralnego Prowincji Warszawskiej na lata 2007-2009.

Przełożony Generalny Redemptorystów o. Joseph William Tobin, w jubileuszowym liście do Prowincji Warszawskiej z okazji Roku Jubileuszowego, wyraził redemptorystom polskim i ludziom świeckim współpracującym z nimi wdzięczność za wszystkie dzieła apostolskie i formy posługi ewangelizacyjnej, prowadzone przez prowincję. Zaprosił też redemptorystów do podejmowania w tym szczególnym roku osobistej i wspólnotowej refleksji nad znakami czasów, aby „dzięki twórczej wierności charyzmatowi św. Alfonsa i dziedzictwu św. Klemensa oraz szukaniu nowych metod apostolskich, mogli ufnie spoglądać w przyszłość i cieszyć się nowymi powołaniami do ofiarnej służby w dziele obfitego odkupienia”. Wyraził również specjalne życzenie: „Niech nie zabraknie Wam odwagi i twórczego zapału w podejmowaniu nowych wyzwań, przed którymi staje każdy współpracownik i kontynuator dzieła odkupienia w obecnym stuleciu”.

Prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów o. Ryszard Bożek w specjalnym liście do Współbraci ogłosił Rok Jubileuszowy Prowincji i przedstawił program jego obchodów. Napisał także, że „Rok Jubileuszowy wydaje się doskonałą okazją do odkrywania celów i zadań, jakie Bóg stawia dziś przed polskimi redemptorystami”. Jubileusz nie może być tylko cyklem centralnych uroczystości na szczeblu międzynarodowym i prowincjalnym, ale musi zostać przeniesiony do domów zakonnych, parafii i ośrodków duszpasterskich redemptorystów. Nie do pominięcia jest też wymiar powołaniowy, który w tym czasie należy szczególnie akcentować. O. Prowincjał zachęcił też, aby poszczególne wspólnoty i parafie redemptorystów podjęły na szczeblu lokalnym ciekawe inicjatywy duchowe i duszpasterskie w spójności z charyzmatem redemptorystów, celem głębszego przeżycia specjalnego czasu łaski.

Jubileusz jest również doskonałą okazją, by w środkach społecznego komunikowania przedstawić wkład polskich redemptorystów tak w historię jak i współczesne oblicze Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce.

W trakcie Roku Jubileuszowego wydawnictwo Prowincji Warszawskiej „Homo Dei” zaplanowało wydanie publikacji związanych z podwójnym jubileuszem. W pierwszej połowie marca ukazała się powieść o życiu św. Klemensa pt. „Boży piekarz – św. Klemens Maria Hofbauer”, której autorem jest Wilhelm Hünermann. Trwają też prace nad wydaniem innych pozycji: przewodnik po miejscach związanych z życiem św. Klemensa, publikacja ukazująca historię prowincji warszawskiej, bibliografia polskich redemptorystów oraz pozycja zawierająca biografie ponad 60 polskich zakonników, którzy zmarli w latach 1985-2000.
Przygotowywany jest również film dokumentalny „Redemptoryści polscy w okowach dwóch totalitaryzmów” oraz reportaże telewizyjne o życiu św. Klemensa i pracy redemptorystów polskich.

Planowane są także specjalne audycje poświęcone św. Klemensowi i historii polskich redemptorystów w Radiu Maryja i Polskim Radiu oraz programy w TV Trwam, a także okolicznościowe artykuły w różnych czasopismach.
Z okazji jubileuszu powstała specjalna strona internetowa Roku Jubileuszowego: www.redemptor.pl/sw_klemens gdzie zamieszczony jest m.in. zbiór materiałów na temat św. Klemensa Hofbauera, które można pobrać i wykorzystać w katechezie i duszpasterstwie.

o. Sylwester Cabała CSsR