Kapucyni: Spotkanie Ministrów Prowincjalnych Europy Środkowej i Wschodniej

W geograficznym centrum Europy (słow. Stred Európy), w Kremnické Bane na Słowacji, w dniach od 15 do 18 marca 2011 roku spotkali się Ministrowie Prowincjalni Europy Środkowej i Wschodniej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Było to spotkanie zwyczajne CECOC – Konferencji Kapucynów Europy Środkowo-Wschodniej (Conferentia Europae Centro-Orientalis Capuccinorum).

 
Obradom jak zwykle towarzyszyły sprawozdania z bieżących wydarzeń, które przedstawili ministrowie prowincjalni, wiceprowincjałowie, kustosze oraz bracia reprezentujący delegatury. Uczestnicy dzielili się informacjami o wydarzeniach, mówili o wyzwaniach i planach dotyczących najbliższej przyszłości. Oprócz spraw bieżących znaczące miejsce miało wystąpienie brata Amanuela Mesgun Temelso OFMCap (Prowincja Erytrei), Asystenta Generalnego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Kurii Generalnej Kapucynów. Brat Amanuel przypomniał o odpowiedzialności Pierwszego Zakonu za FZŚ, który, jak zauważył,  jest autonomiczny w kwestii zarządzania i organizacji, ale nie niezależny w kwestiach formacji duchowej i pastoralnej. Podczas zebrania obecni zapoznali się również z przygotowaniami do zbliżającej się Międzynarodowej Kapituły Namiotów, organizowanej przez CECOC, która odbędzie się w Krakowie w dniach od 7 do 9 września 2011 roku. Kapituła zatytułowana: „Panie, przymnóż nam wiary!" w sposób szczególny będzie otwarciem się na ducha Nowej Ewangelizacji. Relacje z przygotowań przedstawili odpowiedzialni za nie: br. Sergio Tellan – Węgry, br. Tomasz Wroński – Kuria Generalna, br. Paweł Teperski – Kraków. (Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.2011.kapucyni.pl)

Podczas zebrania podsumowano również spotkanie CECOC w Skomielnej Czarnej, omówiono kwestie związane z Kapitułą Generalną 2012, bracia wysłuchali także informacji przedstawionych przez definitora generalnego br. Jure Šarčević OFMCap.

Kolejne spotkanie CECOC przewidziane jest w Sztokholmie w październiku 2011 r.

Tekst i zdjęcia: br. Paweł Teperski OFMCap

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska