Kraków: Konferencja Ekumeniczna z udziałem Sercanów

W dniu 17 marca, w auli im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Archidiecezjalnego w Krakowie odbyła się konferencja ekumeniczna nt. „Czy Eucharystia buduje Kościół. Miejsce i rola Eucharystii w życiu Kościoła”. Organizatorem konferencji była Katedra Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach.

 
Ponad stuosobową grupę uczestników konferencji przywitał w imieniu organizatorów ks. dr hab. Tadeusz Kałużny scj. Nad przebiegiem konferencji czuwał prowadzący dyskusję ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser. Z pytaniem postawionym w tytule konferencji próbowali zmierzyć się przedstawiciele poszczególnych wyznań chrześcijańskich. Serię prelekcji rozpoczął wykład ks. prof. dr hab. Stefana Koperka CR, ukazujący katolicką wizję roli Eucharystii w życiu Kościoła. Po nim swoje referaty prezentowali kolejno ks. mgr lic. Andrzej Gontarek z Kościoła Polskokatolickiego, ks. dr Henryk Paprocki reprezentujący Kościół Prawosławny, ks. dr hab. Marek Uglorz jako przedstawiciel Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wreszcie dr hab. Tadeusz J. Zieliński reprezentujący Kościół Chrześcijan Baptystów.

Choć prelegenci koncentrowali się na elementach doktryny o eucharystii charakterystycznych dla własnych wyznań, motywem, który łączył wystąpienia była mocno podkreślana świadomość wspólnototwórczej roli Eucharystii, obecna we wszystkich niemal reprezentowanych wyznaniach chrześcijańskich. Ta świadomość ukazuje z większą jeszcze wyrazistością dramat podziałów pośród uczniów Chrystusa. Z drugiej strony, rodzi ona również pragnienie byśmy przezwyciężywszy podziały, pozwolili Chrystusowi zgromadzić nas przy wspólnym stole Eucharystycznym.

Tekst: ks. Krzysztof Napora scj
Zdjęcie: Kl. Adam Podsiadlo scj

Za: www.sercanie.pl