Karmelita bosy wygłosi rekolekcje wielkopostne dla Ojca Świętego

O. François-Marie Léthel, karmelita bosy z Prowincji Paryskiej, będący profesorem dogmatyki i duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum, wygłosi w dniach od 13 do 19 marca 2011 r. rekolekcje wielkopostne dla Ojca Świętego Benedykta XVI i Kurii Rzymskiej.

 
Tematem rekolekcji będzie: „Światło Chrystusa w sercu Kościoła – Jan Paweł II i teologia świętych". „Wszyscy musimy przygotować się duchowo do beatyfikacji Jana Pawła II, która będzie wielką łaską dla Kościoła", podkreślił o. Rekolekcjonista. W liście skierowanym do braci i sióstr w Karmelu, prosząc o duchowe wsparcie i modlitwę, o. François-Marie napisał: „Jasno zdaję sobie sprawę, że będę wypełniał to zadanie nie w imieniu własnym, ale jako żywy członek Mistycznego Ciała, jako Kapłan Jezusa Chrystusa, jako członek Zakonu Karmelitańskiego i konkretnie także mojej wspólnoty z Teresianum w Rzymie; jako członek Papieskiej Akademii Teologicznej, będącej na służbie Ojcu Świętemu".
 
O. François-Marie urodził się w 1948 r. w Paryżu we Francji. Jest doktorem teologii, ukończył także studia filozoficzne. Napisał liczne książki, wśród których również na temat świętych: "Connaître l’Amour du Christ qui surpasse toute connaisance – La théologie des saints". W 2005 r. w Bolonii wygłosił już konferencję na temat przyszłego błogosławionego Jana Pawła II, nt. „Oto Matka Twoja. Świadectwo sługi Bożego Jana Pawła II dla kapłanów III tysiąclecia.