Konsekracja nowych biskupów archidiecezji krakowskiej

W święto patrona katedry wawelskiej – św. Wacława, przypadające 28 września, odbędzie się konsekracja nowych biskupów archidiecezji krakowskiej: Grzegorza Rysia i Damiana Muskusa OFM.
Eucharystii z udzieleniem święceń biskupich będzie przewodniczył metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Współkonsekratorami nowych biskupów pomocniczych archidiecezji krakowskiej będą kard. Franciszek Macharski i kard. Stanisław Ryłko. Namaszczenie głowy oraz przekazanie księgi Ewangelii i insygniów biskupich – to elementy liturgii święceń biskupich.

 
Uroczystość odbędzie się w środę, 28 września o godz. 10.00 w katedrze wawelskiej. To dla archidiecezji dzień szczególny – wspomnienie patrona katedry. Ale ta data ma również wymiar zawierzenia biskupiej posługi nowych pasterzy bł. Janowi Pawłowi II, który tego samego dnia w królewskiej katedrze przyjął sakrę biskupią w 1958 roku.

Ksiądz biskup nominat Grzegorz Ryś ma 47 lat. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego w katedrze wawelskiej. W 1994 r. uzyskał doktorat, a w 2002 r. habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii. Jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych – między innymi w procesie Jana Pawła II. Od 2007 r. był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, a w 2010 r. został przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce. Aktywnie uczestniczy w życiu Drogi Neokatechumenalnej, co roku bierze też udział w pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę.

W posłudze biskupiej będzie mu towarzyszyło zawołanie: „Virtus in infirmitate" (por. 2 Kor 12,9b: Moc w słabości). W herb biskupi wpisał złoty motyw z odnalezionej na Wawelu pateny bp. Maura (zm. w 1118 r.) – wyłaniającą się z obłoków błogosławiącą rękę Opatrzności, a za nią równoramienny, ozdobny krzyż. Nawiązanie do tego najstarszego naczynia liturgicznego odsyła do najdawniejszych korzeni polskiego chrześcijaństwa i wzywa do troski o zachowanie i pomnożenie wielkiego historycznego dziedzictwa wiary i kultury, którego syntezą jest Wawel.

Biskup nominat Damian Andrzej Muskus jest zakonnikiem. Urodził się w Leżajsku, ma 44 lata. Ukończył seminarium duchowne oo. Bernardynów. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abp. Mariana Jaworskiego w 1993 r. Na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskał doktorat. Był wychowawcą kleryków, a następnie rektorem w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Bernardynów. W roku 2005 został mianowany kustoszem sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ostatnio pełnił funkcję referenta ds. katechezy przy Kurii Prowincjalnej Ojców Bernardynów w Krakowie.

Zawołaniem biskupim o. Muskus uczynił słowa „Ecce Mater tua" (por. J 19,27: Oto Matka Twoja). W jego herbie na złotej tarczy widnieje czerwony krzyż wzorowany na średniowiecznej ikonie z kościoła św. Damiana z Asyżu (W duchowości franciszkańskiej krzyż ten jest symbolem wybrania św. Franciszka). Stanowi on tło dla postaci Chrystusa i stojącej obok Maryi.

(diec./md © Biuro Prasowe KEP 2011)

Za: www.episkopat.pl