Książki: Życie i cuda Jakuba Strzemię

"Postaramy się przybliżyć czytelnikom niniejszego opracowania, kim był bł. Jakub, jaka jest jego spuścizna, na czym polega wyjątkowość jego życia i dokonań" – napisał brat Rafał Antoszczuk OFMConv we wprowadzeniu do "Życia i cudów bł. Jakuba Strzemię".

Wydane w tym roku w lutym, 40-stronicowe opracowanie zawiera biografię Jakuba Strzemię (1340-1409), opis cudów i historię beatyfikacji, kolorowe fotografie jego paramentów i szat liturgicznych, oraz fotografie obrazów, witraży i innych wizerunków z błogosławionym. Są też podane biogramy osób związanych z szerzeniem kultu franciszkanina oraz litania, nowenna, modlitwy i pieśni z nutami ku czci błogosławionego.

Dowiadujemy się, że arcybiskup halicko-lwowski bł. Jakub w ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupa wraz z pieczęcią herbową i wizerunkiem Matki Bożej lub w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest patronem archidiecezji lubaczowskiej i lwowskiej, Lwowa oraz krakowskiej prowincji franciszkanów. Jego wizerunki były umieszczane na bramach miejskich Lwowa, a kapłani wzywani do chorych przykładali im do głowy mitrę lub stułę bł. Jakuba.

Brat Rafał Antoszczuk OFMConv urodził się w 1977 r. we Włocławku, należy do krakowskiej prowincji franciszkanów. Do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych wstąpił w 1997 r., śluby wieczyste złożył w 2005 r. Jest pasjonatem historii oraz znawcą i propagatorem postaci bł. Jakuba Strzemię(1340-1409).

Prowadzi stronę internetową poświęconą bł. Arcybiskupowi: www.jakubstrzemie.pl Również w lutym br. wydał książeczkę dla najmłodszych pt. "Bł. Jakub Strzemię. Średniowieczny przyjaciel dzieci".

za: www.franciszkanie.pl