Michalici: Nowy numer The Angels

Ukazał się trzeci numer kwartalnika The Angels. Messengers from a loving God. Jest to angielska wersja dwumiesięcznika "Któż jak Bóg" nie tylko dla osób biegle władających językiem angielskim. Cieszymy się, że czasopismo spotyka się z przychylnym przyjęciem i dużym zainteresowaniem wśród czytelników w kraju i zagranicą.

 
We wprowadzeniu do numeru czytamy: The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt whith the heart (Tego, co wokół nas najlepsze i najpiękniejsze, nie możemy zobaczyć, ani nawet dotknąć. Musimy to poczuć sercem.) Czytając czasopismo o aniołach, chcemy dostrzegać bogactwo Kościoła i jego duchowości.

W bieżącym numerze znajdziemy artykuły takie jak: Angels teach us how to live for others (Aniołowie uczą nas, jak żyć dla innych), The Miracle of St Michael (Cud św. Michała), John Paul II reflections on the holy Angels (Rozważania Jana Pawła II o aniołach), Mary lead me to Jesus and into the Catholic Church (Przez Maryję do Jezusa i Kościoła Katolickiego – świadectwo), Meeting Christ in Confession (Spotkać Chrystusa w konfesjonale), Uriel – a non-biblical archangel (Uriel – niebiblijny archanioł) i wiele więcej…

Prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu i kolportażu czasopisma w środowiskach anglojęzycznych i polonijnych. Zamówienia można składać w Redakcji czasopisma "Któż jak Bóg" mail: [email protected] lub telefon 22/ 781 28 63.

Za: www.michalici.pl