O. Zachariasz: On zawsze o nas pamiętał

Być może nieco zapomnieliśmy o nim, ale on nigdy o nas nie zapomniał. Od 600 lat pomaga nam z nieba, od 100 lat jest naszym patronem – tak o żyjącym w XIV wieku bł. Jakubie Strzemię, patronie prowincji krakowskiej powiedział jej przełożony o. Jarosław Zachariasz, podczas rozpoczęcia peregrynacji relikwii błogosławionego.

Inauguracja ogólnopolskiej peregrynacji relikwii arcybiskupa halicko-lwowskiego bł. Jakuba Strzemię (1340-1409) miała miejsce 19 marca br. na Wawelu, w miejscu gdzie są one na stałe przechowywane. W uroczystościach przekazania relikwii franciszkanom (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych) uczestniczył metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, kustosz katedry wawelskiej ks. Zdzisław Sochacki i prowincjał krakowski o. Jarosław Zachariasz OFMConv.

W tym samym dniu relikwie, umieszczone w ważącym ponad 70 kg srebrnym relikwiarzu, w kształcie sarkofagu, zostały przewiezione do siedziby kurii franciszkańskiej, mieszczącej się w krakowskim klasztorze św. Antoniego z Padwy przy ul. Żółkiewskiego. Tam, w obecności prawie 30 przełożonych franciszkańskich klasztorów z Polski i Ukrainy, miała miejsce uroczystość rozpoczęcia peregrynacji relikwii bł. Jakuba w 600. rocznicę jego śmierci.

W czasie nabożeństwa przełożony krakowskiej prowincji powiedział, że wybrany prawie 100 lat temu patronem prowincji – 16 marca 1910 roku – franciszkanin, misjonarz i arcybiskup był w historii postacią nie w pełni docenianą, może nawet trochę zapomnianą. Miały na to wpływ dramatyczne wydarzenia dziejowe, w tym dwie wojny światowe czy też zmian granic naszej Ojczyzny.

Podczas zawierzenia prowincji swojemu współpatronowi (drugim patronem jest św. Antoni z Padwy) o. Zachariasz podkreślił, że krakowscy franciszkanie mogą być dumni ze swojej działalności ewangelizacyjnej, duszpasterskiej i misyjnej.

"W roku 800-lecia powstania reguły zakonu, w roku 600-lecia śmierci bł. Jakuba Strzemię – z kogo mamy brać przykład franciszkańskiego życia? Do kogo mamy się uciekać po pomoc, wsparcie i umocnienie, jak nie do naszych świętych ojców i patronów, Franciszka z Asyżu, Antoniego z Padwy i Jakuba?" – pytał franciszkanin.

Podczas rozpoczęcia peregrynacji przełożeni klasztorów otrzymali specjalne świece z wizerunkiem bł. Jakuba, które mają symbolizować gotowość franciszkanów do ofiarnej pracy w służbie Bogu, Kościołowi i zakonowi. Prowincjał wręczył także relikwie bł. Arcybiskupa, które będą używane w kościołach podczas nabożeństw.

Peregrynacja potrwa do października tego roku, relikwie bł. Jakuba przyjmie ponad 20 parafii i klasztorów w południowej Polsce.

wp

Więcej na stronie www.franciszkanie.pl.