Spotkanie krajowych dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych

20 krajowych dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) z Europy modliło się w niedzielę, 22 marca na Jasnej Górze. Modlitwa i zwiedzanie sanktuarium odbyło się w ramach spotkania krajowych dyrektorów PDM, które miało miejsce w Warszawie.

„Jako dyrektorzy krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych reprezentujemy Europę od Portugalii aż do Polski, od Malty aż do Belgii – mówi ks. Jan Piotrowski, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, członek Kongregacji Ewangelizacji Narodów – Dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych jest osobą, która ma budzić ducha misyjnego we współpracy z kościołami partykularnymi, diecezjami, który jest otwarty nie tylko na polskich misjonarzy, na nasze misyjne potrzeby, ale przede wszystkim na potrzeby młodych kościołów, tych diecezji, wikariatów apostolskich i innych jednostek administracji kościelnej, których jest ponad 1100 na czterech kontynentach. I niezależnie od tego, w jakim kraju podejmujemy pracę, jest ona ukierunkowana przede wszystkim przez to, co mówi Pan Jezus” – wyjaśnia kapłan.

Głównym celebransem Mszy św. o godz. 12.00 przed Cudownym Obrazem był bp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

W imieniu ks. biskupa zebranych dyrektorów PDM powitał w trzech językach ks. Jan Piotrowski.

„Uświadamiamy sobie, że bezcenny wkład w dzieło prowadzenia ludzi do Boga mają Papieskie Dzieła Misyjne, które, jak uczył Jan Paweł II, istnieją po to, by rozbudzać w ludzie Bożym poczucie odpowiedzialności za powszechną misję Kościoła, za podtrzymywanie w świecie światła wiary – podkreślił w homilii bp Wiktor Skworc – Jesteśmy świadomi, że Papieskie Dzieła Misyjne w Europie mają ważne zadanie do spełnienia, budzą nas z letargu, żebyśmy nie zapomnieli, że Kościół musi być misyjny”.

„Przede wszystkim modliłem się w intencji misji, a szczególnie w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI. Zanosiłem także moje modlitwy do Matki Bożej Królowej Misji w intencji wszystkich działań misyjnych Kościoła” – zaznacza o. Pierre Yves Pecqueux CJM, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych we Francji.

„Tutaj, na Jasnej Górze jestem bardzo wzruszony nie tylko tym, że widzę dużo pątników, ale przede wszystkim kontemplując twarz Matki Najświętszej. Z mojego serca wyszło tutaj bardzo dużo próśb, modlitw, mając nadzieję, że Ona usłyszy we wszystkich naszych potrzebach” – mówi ks. Anastacio Gil Garcia, sekretarz Komisji Misyjnej Episkopatu Hiszpańskiego, wicedyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Hiszpanii.

Krajowi dyrektorzy PDM całej Europy zbierają się co roku, na wiosnę w jednym z wyznaczonych krajów. Tegoroczne zebranie w Polsce przebiegało pod hasłem: „Bądźcie naśladowcami moimi” i wpisało się w kontekst apostolski i misyjny związany z Rokiem św. Pawła. Na warszawskim spotkaniu dyrektorzy krajowi PDM poruszyli m.in. temat miejsca PDM w epoce globalizacji dobroczynności humanitarnej.

„Zgodziłem się, żeby przez rok pomóc w Papieskich Dziełach Misyjnych w Warszawie, żeby podzielić się swoim doświadczeniem – tłumaczy ks. Stefan Kukuła – Towarzyszę tutaj nie tylko jako tłumacz, ale wymieniamy doświadczenia i informacje, bo każdy ma inne doświadczenie życiowe, a jeden drugiego ubogaca”.

„11 lat spędziłem na misjach w Republice Środkowo-Afrykańskiej. To są moje najpiękniejsze lata kapłaństwa” – wspomina ks. Eugeniusz Szyszka, sekretarz krajowy Papieskiego Działa Rozkrzewiania Wiary i św. Piotra Apostoła.

o. Stanisław Tomoń

Więcej na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry.