Saletyni – Rzeszów: Poświęcenie pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Dnia 14 września 2010 roku, w 63. rocznicę urodzin ks. Jerzego Popiełuszki, na terenie parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie odsłonięto jego pomnik. Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej – Patronki Ludzi Pracy przewodniczył ks. Bp. Kazimierz Górny, a kazanie wygłosił ks. Władysław Pasiut MS, prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.

 
W uroczystości w saletyńskim sanktuarium wzięło udział wielu zaproszonych gości, wśród nich również brat, siostra i siostrzenica ks. Jrzego Popiełuszki. Odsłonięcie pomnika poprzedził program słowno-muzyczny młodzieży z Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie, przybliżający postać bł. Księdza Jerzego, beatyfikowanego dnia 6 czerwca 2010 roku w Warszawie. Poświęcenia pomnika dokonał ordynariusz diecezji rzeszowskiej bp Kazimierz Górny.

Pomnik na placu przed kościołem przedstawia postać ks. Popiełuszki, wyłaniającą się z tafli wody, nogi są związane i obciążone kamieniami, a ręce są złożone do modlitwy. Na cokole widnieje cytat z homilii Błogosławionego: Bądźmy silni miłością, modląc się za braci błądzących, nie potępiając nikogo, ale piętnując i demaskując zło.

ks. Piotr Szweda MS
rzecznik Prowincji

Za: www.saletyni.pl