Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Rio de Janeiro

091121a.jpg Metropolita Rio de Janeiro abp Orani Joăo Tempesta w oficjalnym biuletynie archidiecezji poinformował o utworzeniu w kościele Miłosierdzia Bożego w dzielnicy Vila Valqueire prowadzonego przez księży pallotynów sanktuarium. Polscy pallotyni pracujący w Rio de Janeiro od roku 1973 zawsze kierowali swoją pracę na szerzenie Miłosierdzia Bożego. Owocem tej duchowości było rozpoczęcie przez ks. Tadeusza Korbeckiego SAC w 1980 roku budowy kościoła , który w 1983 roku stał się siedziba jedynej parafii pod tym wezwaniem w aglomeracji.

Od kilku lat polscy misjonarze czynili starania o utworzenie
sanktuarium. Zwiększająca się z każdym rokiem liczba pielgrzymów
szukających ukojenia u Jezusa Miłosiernego; promowanie kultu
Miłosierdzia Bożego w wielu parafiach archidiecezji, którego owocem
jest prowadzone w święto Miłosierdzia Bożego wielkiej celebracji z
udziałem dużej rzeszy wiernych na stadionie Maracanazinho; propagowanie
kultu Miłosierdzia Bożego poprzez kwartalnik  Rais da Divina
Misericordia  oraz zapewnienie o zagwarantowaniu przez pallotynów
opieki duszpasterskiej nad pielgrzymami przyczyniło się do szczęśliwego zakończenia.
 
W piątek 20 listopada uroczystej Mszy św. dziękczynnej za
utworzenie sanktuarium Miłosierdzia Bożego przewodniczył proboszcz
miejsca ks. Jan Sopicki SAC a wśród licznie zgromadzonych pallotynów
koncelebrował przełożony regionalny pallotynów w Rio de Janeiro ks. Jan
Stawicki SAC i wiceprowincjał prowincji Zwiastowania Pańskiego z
Poznania ks. Lesław Gwarek.
 
Za: Pallotyni.