Siostry Białe wybrały nową Przełożoną Generalną

26 lipca w kolejnym dniu obrad 24 Kapituły Generalnej Sióstr Misjonarek Najświętszej Maryi Panny Królowej Afryki – Sióstr Białych wybrano nową Przełożoną Generalną. Została nią siostra Carmen Sammut. Siostra Carmen pochodzi z Malty, pracowała na misjach w Algierii, a ostatnio była odpowiedzialną za formację sióstr juniorystek.