Zakon Braci Mniejszych: Kapituła Fundacji św. Franciszka w Rosji i Kazachstanie

W dniach od 7 do 9 lutego 2011 roku odbyła się w siedzibie Kurii Generalnej Zakonu Braci Mniejszych w Rzymie, Kapituła Fundacji św. Franciszka w Rosji i Kazachstanie. Kapitule przewodniczył o. generał José Rodríguez Carballo. Uczestniczył w niej o. wizytator generalny Klaudiusz Krzysztof Michalski oraz 21 braci pracujących w Projekcie, pochodzących z 9 krajów.


Na kapitule wybrano nowe władze Fundacji. Przełożonym (prezydentem) został o. Eliot Dariusz Marecki. Jednym z radnych został O. Christian Yury Labanouski. Obaj należą do Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Polsce.

O. Eliot (Dariusz) Marecki urodził się 2 listopada 1964 roku w Jarocinie, w Wielkopolsce. Po maturze, w 1983 roku wstąpił do Prowincji pw. Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów i dnia 27 sierpnia, rozpoczął nowicjat w Osiecznej. Pierwsze śluby zakonne złożył 26 sierpnia 1984, a śluby wieczyste 3 czerwca 1989 roku. Od 19 marca 1991 roku należy do Prowincji pw. św. Franciszka z Asyżu.

W latach 1984 -1986 przebywał w Katowicach Panewnikach i uczęszczał do Policealnego Studium Medycznego w Mikołowie. Od 1986 do 1989 roku przebywał w klasztorze w Woźnikach, a od 1989 do 1992 roku był furtianem w Poznaniu. W latach 1992-1996 studiował teologię w Wyzszym Seminarium Duchownym we Wronkach. Święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 1996 roku. Po święceniach pracował w Wejherowie jako wikariusz parafii i katecheta. Studia specjalistyczne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie ukończył 15 lutego 2001 roku uzyskaniem licencjatu na podstawie pracy „L’interpretazione dei segni di Gesu nel Commento al vangelo di Giovanni di Origene". Jej promotorem był Jared Wicks, SJ.

Po powrocie do kraju, 4 grudnia 2001 roku, został przez Definitorium wybrany, po rezygnacji dotychczasowego,  nowym magistrem nowicjatu w Osiecznej.

Kongres Kapitulny w 2003 roku wybrał Eliota Mareckiego ojcem duchownym w WSD we Wronkach. Tego samego roku poprosił on o pozwolenie na wyjazd do pracy w Projekcie Rosja-Kazachstan. Definitorium wyraziło na to zgodę na posiedzeniu, dnia 16 czerwca 2004 roku. Na podstawie Listu posłuszeństwa z dnia 14 sierpnia 2004 roku wyjechał do St. Petersburga. Po odbytym tam kursie jęz. rosyjskiego udał się do Kazachstanu i podjął pracę duszpasterska w Taldykorganie. Decyzją kapituły Fundacji Rosja – Kazachstan, w styczniu 2008 roku o. Eliot Marecki został przeniesiony z Taldykorganu do Almaty.

Po prawie pięcioletniej posłudze w południowo-wschodnim Kazachstanie, przełożeni Fundacji poprosili go, aby pojechał na południowo-wschodnie wybrzeże Rosji, w okolice Władywostoku. Dwie parafie obsługiwane przez franciszkanów pozostawały tam bez kapłańskiej posługi. Tak więc w sierpniu 2009 roku znalazł się w rejonie oddalonym od Polski ok. 10 tys. km; na terenie diecezji irkuckiej – najrozleglejszej diecezji w świecie. Zamieszkał we wspólnocie franciszkańskiej w Ussuryjsku obsługując miejscową parafię oraz wiernych w oddalonym o 140 km  Arseniewie.

Kapituła w 2011 roku powierzyła mu stanowisko przełożonego Fundacji.

 O. Christian (Yury) Labanouski OFM urodził się 26 sierpnia 1967 roku w miejscowości Nowy Pahost, na Białorusi, w diecezji mińsko-mohylewskiej.

Po ukończeniu szkoły średniej w latach 1984 -1989 studiował w Wyższej Szkole Wojsk Inżynieryjnych Obrony Przeciwlotniczej w Dynenburgu na Łotwie. Po zakończeniu służby wojskowej zamienił karierę żołnierza w Armii Czerwonej na drogę życia konsekrowanego.

Wstąpił do Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Dnia 4 września 1993 roku zaczął nowicjat w Osiecznej. Po roku, 28 sierpnia, złożył śluby czasowe, a 8 grudnia 1998 roku śluby wieczyste. Ukończył studia ze stopniem magistra na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, sekcji we Wronkach. Jako diakon wyjechał do Nowosybirska na dalekiej Syberii, w Rosji. Za zgodą przełożonych podjął pracę duszpasterską w Projekcie Rosja-Kazachstan. Jednocześnie przygotowywał się do przyjęcia święceń prezbiteratu.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2000 roku, w katedrze nowosybirskiej, z rąk ks. bpa Josepha Wertha SJ, przyjął święcenia prezbiteratu. Były to trzecie w dziejach tego miasta święcenia kapłańskie. O. Christian był wtedy 45 kapłanem, który podjął pracę w diecezji liczącej 4.000.000 km2 powierzchni. Z Nowosybirska został przeniesiony do St. Petersburga. Tam, oprócz zajęć duszpasterskich, pełnił funkcję sekretarza Fundacji.

Kapituła Fundacji Rosja – Kazachstan, w styczniu 2008 roku powierzyła o. Chrystianowi stanowisko proboszcza w St. Petersburgu, w Rosji.

Kapituła w 2011 roku powierzyła mu stanowisko radnego Fundacji.