Bernardyni: Klasztor w Opatowie odnowiony

11 grudnia, w 3 Niedzielę Adwentu, zwaną Niedzielą „Gaudete” (łac. radujcie się) o. Prowincjał Jarosław Kania dokonał uroczystego poświęcenia odnowionych ołtarzy kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Opatowie.

„Niech ten kościół, niech wszystkie kościoły, wszystkie kościelne wieże przypominają każdemu – Bóg jest między nami” – mówił podczas Mszy św. o godz. 12.00, po której nastąpił podniosły obrzęd poświęcenia. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych na czele z burmistrzem miasta p. Andrzejem Chanieckim i członkiem zarządu sejmiku województwa świętokrzyskiego p. Kazimierzem Kotowskim, oraz licznie zgromadzeni parafianie i sympatycy świątyni.

Opatowski klasztor należy do najstarszych świątyń Prowincji. Jednonawowy gotycki kościół wzniesiony na fundamentach starszych obiektów ok. 1450 r., został przekazany Braciom Mniejszym w 1469 r. Obecne wnętrze kościoła zostało ukształtowane w stylu rokoko ok. 1720 r. Niestety, kunszt i finezja artystów tamtego czasu zostały zakryte przez kolejne renowacje.

W 2009 r. zostały rozpoczęte szeroko zakrojone prace mające na celu przywrócenie świątyni pierwotnej świetności. Zostało wymienione poszycie dachu, odnowiono fasadę. Największy wysiłek został włożony w odrestaurowanie rokokowych ołtarzy i ambony.

Spośród wielu zabytków kościoła, które zostały poddane renowacji należy wymienić: znajdujący się w ołtarzu głównym obraz Matki Bożej Opatowskiej, obrazy św. Franciszka i św. Antoniego pędzla Franciszka Lekszyckiego oraz rzeźbę znaną jako „Tłocznia Mistyczna” przedstawiającą w sposób symboliczny mękę Chrystusa.

Więcej (zdjęcia) na: www.bernardyni.com