Boże Narodzenie

Jezus Chrystus, Światłość oświecająca każdego człowieka, przez Narodzenie w Betlejem staje się jednym z nas, abyśmy mogli stać się dziećmi Ojca, który jest w niebie. Posyła nam każdego dnia swojego Ducha Świętego, byśmy krocząc z radością po ziemskich drogach naszego życia ku niebu zmierzali. 

Życzę i modlę się, byśmy napełnieni radością Bożego Narodzenia umieli służyć naszym braciom i siostrom w świecie i być apostołami nowej ewangelizacji przekazując pogrążonym w ciemnościach, a spragnionym prawdy i wolności słowo Dobrej Nowiny o zbawieniu

 Ks. Tomasz Sielicki TChr
Przewodniczący KWPZM w Polsce
Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego