Droga do Wewnętrznego Zamku, czyli VIII Spotkanie Młodych ze Świętymi Karmelu

Spotkanie Młodych ze Świętymi Karmelu jest co roku organizowane przez karmelitów bosych Prowincji Krakowskiej w Czernej k. Krakowa. Znajduje się tutaj Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, a także nowicjat. Spotkanie Młodych ma na celu zapoznanie młodzieży z duchowością Karmelu, zwłaszcza z licznymi Świętymi tego Zakonu.

Tym razem celem spotkania było zapoznanie uczestników z jednym z dzieł napisanych przez św. Teresę z Awili „Twierdza wewnętrzna”. Spotkanie rozpoczęło się w piątek 17 sierpnia o godz. 15.00 modlitwą przed ikoną Chrystusowego Oblicza wystawioną w kościele. Była to modlitwa w ciszy przeplatana śpiewem, którą prowadziła Wspólnota Communio Crucis z Lublina wraz z zespołem „Twoje niebo” z Przemyśla.

W trakcie modlitwy młodzi mieli możliwość zapisania ważnego wydarzenia z życia na płótnie rozciągniętym wzdłuż kościoła. Mogli także symboliczne zapisywać własne marzenia zapraszając Jezusa do swojego życia, do swojej historii i do swoich planów. Po kolacji rozpoczęło się przygotowanie Liturgii. Po Eucharystii uczestnicy ruszyli w drogę z Najświętszym Sakramentem w procesji do kaplicy domu rekolekcyjnego sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus (tam  w trakcie całego Spotkania uczestnicy mieli możliwość indywidualnej adoracji w ciszy).

Kolejnego dnia po śniadaniu konferencję do uczestników wygłosił o. Damian Sochacki oraz stylizowane przestawienie na czas epoki życia świętej Teresy (późne średniowiecze / wczesny renesans) prowadzone przez Duszpasterstwo Akademickie Karmel z Krakowa. Po konferencji i wprowadzeniu w modlitwę wewnętrzną był czas na spowiedź, rozmowy indywidualne i adorację. Po obiedzie o. Mariusz Wójtowicz i s. Marisława Proszko KDzJ wprowadzili  młodzież w wędrówkę po mieszkaniach opisywanych w „Twierdzy wewnętrznej” przez św. Teresę, a symbolizujących ludzką duszę. Wyszli na zewnątrz poza mury starej klauzury (klasztor w Czernej dawniej był klasztorem eremickim).

Idąc przez las badali obszar poza murami, gdzie często człowiek doświadcza pokusy rozproszenia i powierzchowności. Kolejno wędrowcy skierowali się ku wnętrzu, aby na powrót wejść do Twierdzy i zatrzymać się na chwile w poszczególnych mieszkaniach. W ten sposób przekonali się o rozpiętości ludzkiego wnętrza i poznali dynamikę życia duchowego tam rozgrywającego się. W trakcie uczestnicy mięli okazję wysłuchać także kilku świadectw.

Niedziela była dniem warsztatów, w które poprzez  konferencje wprowadził uczestników o. Paweł Hańczak OCD. Podkreślił on, że rozwój duchowy zakłada i angażuje rozwój naszych talentów. Przypomniał, że poprzez działanie uzewnętrzniamy bogactwo naszych twierdz (przykładem może być pomysłowość i kreatywność Teresy – jej plastyczna wyobraźnia, była przecież mistrzynią w kreśleniu obrazów). Następnie młodzi w mniejszych grupach rozeszli się, aby uczestniczyć w następujących warsztatach: wokalnym, pszczelarskim, muzycznym, instrumentalnym, rytmicznym, tańca współczesnego, tańca izraelskiego, pisarskim, ogrodniczym, aktorskim, powołaniowym oraz misyjnym.

Po obiedzie był czas na rozmowę, spowiedź, modlitwę osobistą. Wieczornej liturgii przewodniczył  o. Krzysztof Piskorz OCD – duszpasterz akademicki z Wrocławia, a homilię wygłosił  o. Piotr Krupa OCD. Tematem przewodnim był: Szabat – czyli IV mieszkania, modlitwa odpocznienia. Po kolacji czas zabawy – czyli hiszpański wieczór.

W dzień zakończenia uczestnicy wysłuchali świadectwa młodej osoby. Następnie celebrowali Eucharystię pod przewodnictwem o. Aleksandra Szczukieckiego – duszpasterza powołań z Poznania. Homilie wygłosił o. Piotr Nyk OCD.

W tym roku naszymi szczególnymi gośćmi Spotkania była grupa młodzieży ze Słowacji, która przybyła wraz z o. Pawłem Wojnowskim OCD i o. Duszanem Hricko OCD.

Uczestnicy otrzymali na pamiątkę publikacje naszego Wydawnictwa „Sposób modlitwy św. Teresy do Jezusa” autorstwa Salvadora Ros Garcia OCD. Zakończenie – spotkania miało miejsce w poniedziałek 20 sierpnia. W trakcie Spotkania młodzi zostali zaproszeni do odważnego spojrzenia na siebie przez pryzmat kryształowej twierdzy. Razem ze św. Teresą od Jezusa odkrywali tę prawdę, że każdy z nas stworzony na obraz i podobieństwo Boże i jest zaproszony do wędrówki z głąb, aby żyć prawdą. Spoglądali uważnie na wewnętrzne komnaty i uczyli się rozpoznawania prawdziwego Boga, który ukrywa się w szczegółach naszego życia: w naszych talentach i marzeniach, w codzienności. Była to nasza wędrówka i zaproszenie do odkrycia tego, kim jesteśmy i po co żyjemy.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 osób. Większość spośród nich to młodzież studiująca i pracująca. W najbliższych dniach na stronie www.bosi.org.pl będzie dostępna foto galeria i materiały filmowe ze spotkania.  Organizatorzy zapraszają na kolejne IX Spotkanie, które będzie miało miejsce w dniach: 16 – 19 sierpnia 2013 roku w Czernej.

o. Paweł Porwit OCD