Home WiadomościZ kraju Informacja o studiach dla osób konsekrowanych w Ołtarzewie

Informacja o studiach dla osób konsekrowanych w Ołtarzewie

Redakcja

Niestacjonarne czteroletnie studia doktoranckie i dwuletnie podyplomowe z teologii życia konsekrowanego prowadzi Instytut Teologii Apostolstwa (ITA) w Ołtarzewie (osiedle miasta Ożarów Mazowiecki), który funkcjonuje jako Ośrodek Naukowo-Badawczy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Instytut prowadzi także niestacjonarne czteroletnie studia doktoranckie studia doktoranckie na sekcji: Teologia apostolstwa, która ujmuje w aspekcie apostolskim wszystkie działy teologii (zarówno na sekcji: teologia życia konsekrowanego, jak i na sekcji: teologia apostolstwa doktorat uzyskuje się z dziedziny teologii właściwej wybranemu seminarium naukowemu, a nie tylko z teologii apostolstwa czy życia konsekrowanego!). W roku akademickim 2012/2013 zajęcia odbywać się będą – jak dotychczas – w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie (osiedle miasta Ożarów Mazowiecki) w następujących terminach: I sesja: 5-10 listopada 2012; II sesja: 4- 9 lutego 2013; III sesja: 22-27 kwietnia 2013; IV sesja (egzaminacyjna): 10-14 czerwca 2013.

Zapewniamy zakwaterowanie i noclegi (za niewygórowaną opłatą, zależną od standardu pokoju – porównywalną do domów rekolekcyjnych lub akademickich), dostęp do sali spotkań, gdzie podczas przerwy w zajęciach można spożyć kawę, korzystanie z Kaplicy i Kościoła (z codzienną Mszą św. i możliwością osobistych modlitw, w tym adoracji Najśw. Sakramentu, z uroczystym wystawieniem Najświętszego Sakramentu w monstrancji dwa razy w tygodniu oraz udziału w nabożeństwach), korzystanie z biblioteki naukowej i czytelni bibliotecznej.

Instytut realizuje program studiów oficjalnie zatwierdzony przez Watykańską Kongregację Wychowania Katolickiego, w piśmie z 9 maja 2009 roku, skierowanym przez prefekta tejże Kongregacji Zenona Kard. Grocholewskiego, do Metropolity Warszawskiego Kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW.

Kadra naukowa to pracownicy naukowi: profesorowie i adiunkci UKSW, zwłaszcza ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (oznacza to, że kadrę stanowią w zasadzie księża pallotyni, niemal w 100% mieszkający i pracujący w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie, w gmachu którego odbywają się studia. Ułatwia to konwersacje naukowe, zwłaszcza z opiekunami naukowymi i promotorami przyszłych rozpraw doktorskich). W miarę zapotrzebowania, profesorowie są także zapraszani z innych Ośrodków naukowych Polski, a w niektórych przypadkach także z zagranicy.

Studia przeznaczone są zwłaszcza dla księży, braci i sióstr zakonnych oraz członków Instytutów Świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego. Mile widziani są jednak Świeccy: mężczyźni i kobiety (w szczególności wdowy, wdowcy i dziewice konsekrowane), którzy pragną pogłębić wiedzę teologiczną z zakresu życia konsekrowanego w ramach wybranej specjalizacji oraz zdobyć stopnie naukowe w dziedzinie teologii, czyli stopień licencjata kanonicznego (kościelnego) oraz doktoratu z teologii w zakresie specjalności związanej z obranym seminarium naukowym.

Akcentuje się zwłaszcza badania naukowe nad biblijnym, teologicznym, historycznym, psychologicznym, socjologicznym, prawnym, duchowym, a także etyczno-społecznym ujęciem formacji zakonnej i apostolatu osób konsekrowanych w Kościele i świecie.

Każdego roku organizowana jest konferencja naukowa, w którą aktywnie włączają się studenci, mogąc również publikować artykuły w serii wydawniczej Biblioteka Teologii Apostolstwa.

Celem studiów teologii życia konsekrowanego jest pogłębiona refleksja nad naturą charyzmatu i duchowości zgromadzeń żeńskich i męskich oraz przygotowanie absolwentów do podejmowania zadań związanych z różnymi apostolskimi funkcjami, jak np.: promotora powołań osób konsekrowanych, opiekunów postulatów, przygotowanie mistrzów/mistrzyń nowicjatów, odpowiedzialnych za formację w ramach formacji czasowej (juniorat, formacja seminaryjna dla zgromadzeń kleryckich) i formacji permanentnej. Absolwenci mogą ponadto podejmować funkcje liderów ruchów apostolskich i wspólnot eklezjalnych, czy też prace katechetów nauczających religii w szkołach, a także – po spełnieniu wymogów konkursu na stanowiska uczelniane – wykładowców akademickich.

Dokładne informacje na stronie internetowej: www.ita.aidg.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda