ISKK – GUS: 20 lat współpracy

W grudniu na posiedzeniu Rady Statystyki w Głównym Urzędzie Statystycznym zostało podsumowane ponad 20 lat współpracy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wskazane zostały również dalsze kierunki wspólnych działań. 

Współpraca pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym oraz Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego rozpoczęła się oficjalnie w 1990 roku. W roku 1990 GUS i Zakład Socjologii Religii SAK (obecnie ISKK) podpisali porozumienie o współpracy (na okres dwóch lat). W roku 1993 zawarte zostało nowe porozumienie pomiędzy GUS a ISKK na czas nieokreślony.

Porozumienie opiera się o szereg przepisów prawnych dotyczącej relacji państwa do Kościoła katolickiego. Najważniejsze z nich to: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską oraz Ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP z 1989 roku.

W ciągu ponad dwudziestoletniej współpracy ISKK korzysta z wiedzy oraz doświadczenia GUS w dziedzinie tworzenia statystyki. GUS natomiast wykorzystuje przygotowane przez ISKK wyniki poszczególnych badań religijno-kościelnych, włączając je w zakres statystyki publicznej.

Jako wyraz uznania dla ISKK, jego dyrektor ks. prof. Witold Zdaniewicz został uhonorowany „za zasługi dla statystyki publicznej” okolicznościowym medalem.

Za: www.iskk.pl