Kalwaria Zebrzydowska: 48. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych

W dniach od 11 do 13 września 2012 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się 48. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych.

Otwarcie sympozjum miało miejsce w auli WSD OO. BERNARDYNÓW w Kawarii Zeb. Tego dnia wygłoszono m.in. dwa referaty: Liturgia od Tridentinum do Vaticanum II. Czy reforma liturgii była konieczna? – ks. prof. dr hab. Jerzy Stefański (UAM) oraz Teologiczny kontekst odnowy liturgicznej po Vaticanum II – ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. (KUL). Centralnym punktem dnia była sprawowana o godz. 17.45 Eucharystia z Nieszporami w kalwaryjskiej bazylice. Przewodniczył jej Ks. bp. dr Adam Bałabuch, który wygłosił okolicznościowe Słowo Boże. Wczystkich czcigodnych gości, a wśród nich Ks. bpa Damiana Zimonia oraz Ks. bpa Stefana Cichego, przywitał w imieniu stróżów Sanktuarium O. Gracjan Kubica – Kustosz.

W środę uczestnicy sympozjum wysłuchali kolejnych referatów: Wciąż nieodkryte bogactwa posoborowej liturgii – ks. dr hab. Andrzej Żądło, prof. (UŚ), Participatio actuosa – pełny udział wiernych w liturgii – ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko (UO), Słowo i sakrament w liturgii – ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, prof. (UKSW) i Permanentna formacja liturgiczna – ks. dr hab. Stanisław Araszczuk, prof. (PWT Wrocław). W programie dnia było także zwiedzanie bazyliki i Sanktuarium oraz wyjazd do Wadowic, gdzie o godz. 18.00 sprawowano Eucharystię w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach. Pprzewodniczył jej Ks. bp Stefan Cichy.

W czwartek, po wspólnej Jutrzni w kaplicy Domu Pielgrzyma i śniadaniu, uczestnicy sympozjum udali się do Krakowa, by nawiedzić Sanktuarium bł. Jana Pawła II. Eucharystii sprawowanej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przewodniczył Ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Sympozjum zakończyła wspólna modlitwa przy grobie św. Faustyny.

Za: www.kalwaria.eu