Kapucyni: Sympozjum Biblijne w Krakowie

kapucyni.pl26 lutego, w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów na Loretańskiej w Krakowie, odbyło się doroczne Sympozjum Biblijne zorganizowane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz WSD Kapucynów. W tym roku temat przewodni stanowiło ubóstwo w Biblii. W sesji porannej swoje referaty wygłosili: ks. prof. Tomasz Jelonek „ Problem ubóstwa w biblijnej koncepcji człowieka”, ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski „Ubodzy i ubóstwo w świetle psalmów Izraela”, dr Anna Wajda „Obrazy ze świata przyrody w nauczaniu Jezusa o ubóstwie i bogactwie”, mgr lic. Anna Gibek „Zaproszenie do Królestwa. Ubodzy w Ewangelii św. Łukasza i podejmowane przez nich wybory” oraz Danuta Piekarz „Ubodzy, a wzbogacający wielu (2Kor 6,10)”.

W południe wszyscy uczestnicy sympozjum wspólnie celebrowali Eucharystię.

W sesji popołudniowej natomiast głos zabrali kapucyni: br. Dariusz Kasprzak „Wiodące idee myśli patrystycznej poświęconej ubóstwu dobrowolnemu”, br. Aleksander Horowski »Ubóstwo w „Komentarzu do Ewangelii św. Łukasza św. Bonawentury”« oraz br. Mariusz Kaczmarski, który poprowadził panel końcowy.

W sympozjum udział wzięli: kapucyńscy postnowicjusze, siostry sercanki, albertynki oraz serafitki, a także dziewice konsekrowane, klerycy WSD w Krakowie, studenci UPJP II oraz licznie zgromadzeni świeccy. Łącznie obecnych było ponad 100 osób.

Więcej (zdjęcia) na: www.kapucyni.pl