Kolejna rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

31 grudnia to wyjątkowa data dla Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Tego dnia 1921 r. z inicjatywy o. Anzelma Gądka oraz matki Teresy Kierocińskiej powstało Zgromadzenie. Z tej właśnie okazji ks. bp Tadeusz Pikus odwiedził wspólnotę Sióstr w Siemiatyczach.

Ekscelencja przewodniczył Eucharystii w kaplicy pw. św. Józefa, którą sprawował w  intencji Sióstr i całego Zgromadzenia, aby rozwijało się zgodnie z Wolą Bożą. W homilii ks. Biskup zwrócił uwagę na codzienne życie Sióstr, które, zgodnie ze swoim charyzmatem, łączą życie modlitwy z działalnością apostolską. Ta postawa nawiązuje do benedyktyńskiej zasady Ora et labora. Ekscelencja przypomniał historię Zgromadzenia oraz podziękował za obecność i posługę Sióstr w Diecezji Drohiczyńskiej.

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zostało założone w 1921 r. w Sosnowcu. Zgromadzenie żyje charyzmatem Bożego dziecięctwa, inspirując się regułą i duchowością karmelitańską. Siostry wzorują swoje życie na Najświętszej Osobie Dzieciątka Jezus według praktyki „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Zgromadzenia.

Siostry łączą życie modlitwy z apostolstwem czynnym, pomagając w pracy duszpasterskiej jako: katechetki, organistki, zakrystianki, prowadząc przedszkola, domy rekolekcyjne oraz podejmując posługę charytatywną. W Polsce pracują w trzech prowincjach: wrocławskiej, krakowskiej i łódzkiej; w innych krajach Europy: we Francji, Włoszech, w Czechach, Słowacji, na Ukrainie, Białorusi i Łotwie; a także na misjach w Afryce: w Burundi, Rwandzie i Kamerunie. Modlą się szczególnie za kapłanów i misjonarzy (dane pochodzą ze strony www.karmel.pl).

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski

Za: drohiczynska.pl