Home WiadomościZ kraju Kraków: Chcemy Wam podziękować

Kraków: Chcemy Wam podziękować

Redakcja

„Dziękujemy za wasze jakże różnorodne dzieła i prace apostolskie, prowadzone w duchu własnych charyzmatów, charyzmatów waszych wspólnot zakonnych; za wszelkie prace i poświęcenie, które ubogaca misję Kościoła diecezjalnego i wspólnot parafialnych” – mówił w Krakowie do osób konsekrowanych w dniu ich święta ks. prałat Czesław Sandecki, dyrektor Wydziału ds. Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

W niedzielę po południu w kościele pojezuickim pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie sprawowana była msza św. pod przewodnictwem ks. infułata Bronisława Fidelisa za osoby konsekrowane z ich udziałem.

Kaznodzieja ks. dr Czesław Sandecki dziękował zakonnicom, zakonnikom, członkom instytutów świeckich, pustelnikom, dziewicom i wdowom konsekrowanym za ich życie i posłannictwo, za to, kim są, za świadectwo ich życia wiary, nadziei i miłości.

„Dziękujemy za solidarną modlitwę, ofiary zanoszone za Kościół, za wasze wspólnoty parafialne, dzieci, młodzież, chorych, wszystkich potrzebujących, którym służycie” – mówił ksiądz prałat.

Przy okazji kapłan przypomniał cel ustanowienia Dnia Życia Konsekrowanego przez Jana Pawła II w roku 1997.

„W orędziu na I Dzień Życia Konsekrowanego Ojciec Święty określa jego potrójny cel. Odpowiada on po pierwsze, osobistej potrzebie uroczystego uwielbienia Pana i dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowanego, życia które ubogaca i raduje Wspólnotę chrześcijańską poprzez swoje wielorakie charyzmaty oraz poprzez budujące owoce tak wielu istnień, całkowicie oddanych dla sprawy Królestwa. Dzień Życia Konsekrowanego ma – po drugie – za zadanie przyczynić się do poznania i do szacunku dla życia konsekrowanego ze strony ludu Bożego. Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do osób konsekrowanych, zaproszonych do wspólnych i uroczystych obchodów niezwykłych dzieł, których Pan w nich dokonał, aby odkryć jeszcze bardziej w świetle wiary blaski tego Bożego piękna, które przez Ducha promieniują w ich sposobie życia, oraz aby jeszcze żywiej uświadomić sobie ich niezastąpioną misję w Kościele i w świecie” – cytował papieża.

Zgromadzone w świątyni osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby życia w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

Na terenie archidiecezji krakowskiej ponad połowa (55 proc.) instytutów życia konsekrowanego ma przynajmniej jeden dom zakonny, klasztor.

Osoby konsekrowane oprócz duszpasterstwa parafialnego prowadzą m.in.: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, instytuty naukowe, bursy, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze, ośrodki wychowawcze, świetlice dla dzieci ubogich i z rodzin zagrożonych, ośrodki duszpasterstw trzeźwościowych i stowarzyszeń pomocy narkomanom, domy rekolekcyjne, ośrodki powołaniowe, centra katechetyczne i centra animacji misyjnej oraz ośrodki informacji o sektach i nowych ruchach religijnych, szpitale, lecznice, hospicja, apteki, domy opieki, kuchnie dla ubogich, schroniska dla bezdomnych, zespoły charytatywne, muzea, organizacje sportowe, biura i duszpasterstwa pielgrzymkowe.

Zakony angażują się również w mediach: stacje telewizyjne i radiowe, internetowe serwisy informacyjne, wydawnictwa, drukarnie, księgarnie oraz kawiarenki internetowe.

W Polsce jest 101 zgromadzeń żeńskich czynnych (ok. 20 tys. sióstr), 13 zakonów żeńskich klauzurowych (ok. 1350 mniszek), 60 zakonów i zgromadzeń męskich czynnych (ok. 12,5 tys. ojców i braci), jeden zakon męski klauzurowy (21 mnichów) oraz 36 instytutów świeckich (ok. 1200 członków). W sumie mamy 211 instytutów życia konsekrowanego i ponad 35 tysięcy osób konsekrowanych.

Są też indywidualne formy życia konsekrowanego: dziewice (178), wdowy (220) oraz pustelnice i pustelnicy (5).

jms

Za: www.zakonfranciszkanow.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda