Kraków: Dzień św. Franciszka – 06.10.2016

W sobotę, 6. października br., w centrum Krakowa Fundacja Brat Słońce, przy wsparciu Instytutu Studiów Franciszkańskich, urządziła św. Franciszkowi z Asyżu imieniny. Były śpiewy, tańce, muzyka i ciasteczka zrobione przez wolontariuszy.

„To czas uwielbienia Boga za św. Franciszka. Bądź uwielbiony, Panie. Dziękujemy Ci. Żyj wśród nas” – mówił z estrady przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów o. Jarosław Zachariasz.

Na scenie, oprócz franciszkańskiego zespołu „Fioretii”, wystąpili: Chór „Voce Angeli” i Krakowska Orkiestra Kameralna „Dell’Arte” pod dyrekcją Piotra Pałki. Na saksofonie zagrał znany polski muzyk jazzowy, kompozytor i pedagog Piotr Baraon.

 

W czasie festynu, który poprowadziła krakowska artystka Lidia Jazgar, franciszkanie zaprezentowali dzieła swojej prowincji: misje, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA), Instytut Studiów Franciszkańskich (ISF) i Franciszkańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Na kramach rozstawionych wzdłuż ściany krakowskiego klasztoru można było nabyć m.in: świeczki i ciasteczka wolontariuszy Fundacji, rękodzieło podopiecznych z ośrodka leczenia uzależnień (wyroby z gliny i ze szkła), pamiątki z krajów misyjnych (makatki ażurowe, ręczne hafty krzyżykowe, karnety ozdobne, bransoletki z rogów zwierzęcych, etui na książki, portfele, broszki) oraz książki i muzykę skomponowaną i wykonaną przez franciszkanów.tora Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów o. dra Andrzeja Zająca na temat piękna w rozumieniu św. Franciszka.

Zakonnik na podstawie Pism św. Franciszka wykazywał, że Biedaczyna z Asyżu rozróżniał trzy kategorie piękna. „Piękne jest to, co daje światło (słońce, księżyc, gwiazdy, ogień); piękne jest to, co podoba się Bogu i piękne jest to, co jest w harmonii” – wyliczał franciszkanin.

Główny organizator imienin św. Franciszka z Asyżu – Fundacja Brat Słońce – działa dopiero od roku. W czasie imprezy grupa wolontariuszy zbierała datki na cele statutowe swojej organizacji.

„Chcielibyśmy pomagać osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej: zmagającym się z uzależnieniem oraz tym, których dotknęła bieda albo inne nieszczęście” – opowiada prezes Fundacji o. Bronisław Staworowski.

„Na sercach leży nam też duchowy i społeczny rozwój ludzi młodych. Dlatego chcemy wspierać franciszkańskie świetlice środowiskowe, a także pomagać w organizacji corocznego Franciszkańskiego Spotkania Młodych w Kalwarii Pacławskiej” – dodaje.Dyrektor Fundacji Zofia Korta przypomina też o jednym z haseł działalności Fundacji: „Przeszłość kształtuje przyszłość”. I wyjaśnia: „Chcielibyśmy rozwijać i pielęgnować wśród młodych pamięć o polskiej przeszłości. Szczególnie bliska naszym sercom jest historia Kresów Wschodnich. Pierwszą naszą akcją był projekt: ORIENTuj się! Zbliżenie na Kresach, którego celem było zacieśnianie więzi miedzy młodzieżą z Polski i Ukrainy podczas Franciszkańskiego Spotkania Młodych w Bołszowcach k. Halicza” – wspomina.

„Budując wzajemne zaufania wśród młodego pokolenia po obu stronach granicy, chcemy aby tragiczna przeszłość tych terenów jak i narosłe stereotypy zostały wreszcie przezwyciężone i zamieniły się na wspólne działanie w oparciu o ideały braterstwa i pokoju” – przekonuje pani dyrektor.


Posłuchaj audycji o Dniu św. Franciszka: Coś dla Ducha, Radio Kraków, 5.10.2012, prowadzi Lidia Jazgar

Część 1 Część 2
Pobierz (104 MB) Pobierz (103 MB)

Przedstawiciele Fundacji snują również dalekosiężne plany. „W przyszłości chcielibyśmy rozwinąć także Franciszkański Program Dobroczynny, którego celem będzie zorganizowanie bezpośredniej pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miejscowości, w których znajdują się franciszkańskie klasztory i parafie (zbiórki darów, bezpośrednia pomoc finansowa i rzeczowa). Celem programu będzie wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej poprzez dofinansowanie ich pobytu w Domach Pogodnej Jesieni i innych ośrodkach pomocy społecznej, a także przekazywanie bezpośredniej pomocy finansowej i rzeczowej” – czytamy na stronie www.BratSlonce.pl.

jms

Więcej (zdjęcia) na: www.zakonfranciszkanow.pl