Kraków: Saletyn otrzymał habilitację

24 kwietnia br. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dr. Józefa Pochwata MS.

Przedmiotem kolokwium był dorobek naukowy oraz rozprawa pt.: „«Misterium iniquitatis». Studium tajemnicy nieprawości w dziełach Jana Kasjana (360–435)”. Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Bogdan Częsz (UAM w Poznaniu); o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap., prof. UPJPII w Krakowie; o. dr hab. Mieczysław Celestyn Paczkowski OFM, prof. UMK w Toruniu oraz ks. dr hab. Andrzej Uciecha (UŚ w Katowicach). W wyniku kolokwium ks. dr Józef Pochwat MS otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie patrologii.

Ks dr hab. Józef Pochwat jest trzecim, obok ks. dr. hab. Janusza Kręcidło i ks. dr. hab. Stanisława Witkowskiego polskim saletynem, posiadającym habilitację. Jest znawcą pism Cezarego z Arles (470/471–542) i Jana Kasjana (460–435).

Serdecznie gratulujemy naszemu współbratu ks. Józefowi uzyskania habilitacji. Życzymy dalszego owocnego rozwoju naukowego.

(gz)

Za: www.saletyni.pl