Mariówka: Kapituła generalna Sióstr Służek NMP Niepokalanej

Dzisiaj, 12 lipca w Mariówce,  rozpoczyna się Kapituła generalna Sióstr Służek NMP Niepokalanej, która powinna potrwać do 23 lipca.

Podczas kapituły dokonane zostaną wybory nowej przełożonej generalnej, które będą mieć miejsce 16 lipca.

Temat rozpoczynającej się kapituły brzmi: „Odnówmy się w duchu naszego powołania /bł. Honorat/. Charyzmat Służek Niepokalanej a wyzwania nowej ewangelizacji”.

Za: Redakcja.