Misjonarze św. Wincentego – Nowy wizytator

Dnia 11 stycznia 2012 r. nowym Wizytatorem Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w wyborach powszechnych został wybrany ks. Kryspin Banko CM.

Dnia 12 stycznia 2012 r. Przełożony Generalny podczas posiedzenia Rady Generalnej zatwierdził wybór ks. Kryspina Banko CM na urząd Wizytatora Prowincji Polskiej na najbliższe 6 lat (zgodnie ze 137 Normą Prowincji), począwszy od 8 lutego 2012 r.

Źródło CM