Niepokalanów: Zakończenie spotkania Papieskich Dzieł Misyjnych

W poniedziałek 17 września 2012 r. rozpoczęło się w Niepokalanowie zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych, ich organizatorem jest ks. prałat Tomasz Atłas – dyrektor krajowy PDM. Jesienne spotkanie już na trwałe wpisało się w kalendarz misyjny Kościoła w naszej Ojczyźnie.

Jak to zauważył ks. prałat – Tegoroczny zjazd ma na celu przygotowanie nas do Roku Wiary. Chcemy aby w naszych środowiskach, diecezjach, zgromadzeniach zakonnych dołożyć wszelkich starań, aby odkryć wartość naszej wiary. A jednocześnie po raz kolejny zastanowić się w jaki sposób służyć dziełu misyjnemu Kościoła, służyć temu aby Ewangelia, aby miłość Chrystusa były głoszone w każdym zakątku świata.

Motywem przewodnim spotkania jest „Głoszenie wiary z radością”. Często nam Polakom brakuje tego entuzjazmu wiary, tej radości, że jesteśmy uczniami Jezusa, że należymy do Kościoła – i na to też zwrócił uwagę organizator spotkania. I właśnie po to zostały powołane Papieskie Dzieła Misyjne, aby Kościołowi w Polsce służyć poprzez misyjną animację i organizowanie misyjnej współpracy.

W drugim dniu obrad, Mszy św. w kaplicy św. Maksymiliana, przewodniczył abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W swojej homilii wskazał nam w taki przejrzysty sposób, że „w tym Roku Wiary, trzeba nam wrócić do medytacji Słowa Bożego, które jest na tyle przedziwne i na tyle delikatne, że pozwala się grzesznikom odrzucić i konsekwentnie potrafi ten bunt odrzucenia znosić dla zbawienia człowieka”.Galeria zdjęć z wydarzenia autorstwa p. Anny Dziemskiej:


Szczególnym gościem tego dnia był dyrektor krajowy PDM na Kubie – ks. Castor José Álvarez Devesa. W swoim wystąpieniu dał świadectwo o Kościele katolickim w kraju, w którym się wychował i przyszło mu żyć i pracować już jako kapłan. Mówił o sytuacji Kościoła przed wizytą Jana Pawła II, o tym co ta wizyta zmieniła na Kubie oraz o postawie kubańczyków po wizycie Benedykta XVI. Wspomniał o uczestnictwie świeckich w ewangelizacji, którym przypadła ważna rola w utrzymaniu wiary. Omówił grupy i ruchy kościelne w tym jak ogromną rolę odegrał CARITAS, który był wielkim darem dla Kościoła na Kubie. Wiele osób świeckich z wielkim wysiłkiem i entuzjazmem poświęca się działalności misyjnej na Kubie. Dowiedzieliśmy się o tym jak kształtuje się rzeczywisty obraz duchowieństwa pracującego w 11 diecezjach. O wielkim zapotrzebowaniu na nowych kapłanów, których brakuje i o wciąż małej liczbie seminarzystów. Na koniec ks. Castor przedstawił strukturę Papieskich Dzieł Misyjnych, których jest dyrektorem krajowym. Później odpowiadał na liczne pytania, jakie się nasunęły po tym jak dał świadectwo swojej wiary w trudnych warunkach życia narodu kubańskiego.

Dzień ten był przeplatany modlitwą wspólnotową (jutrznia, Koronka do Miłosierdzia Bożego, nieszpory i różaniec) oraz ciekawymi wystąpieniami zaproszonych gości. Na uwagę zasługuje referat ks. prof. Marka Tatara, który mówił o „Roku Wiary” oraz konferencja ks. Wiesława Dudara SVD – „Animacja misyjna dzieci i młodzieży na przykładzie wakacji z misjami Księży Werbistów w Ocyplu”.

19 września 2012 r., to kolejny i zarazem ostatni dzień PDM – rozpoczął się Mszą św., którą celebrował bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji. W kazaniu wspomniał m.in. o tym, że św. Maksymilian Maria Kolbe może być dla nas wzorem wielkiego misjonarza.

Po śniadaniu przyszła kolej na obrady dyrektorów diecezjalnych PDM. Natomiast pozostali uczestnicy zjazdu spotkali się w grupach i podjęli dyskusje wokół dwóch tematów. Pierwszy to: „Formy współpracy pomiędzy PDM i zgromadzeniami zakonnymi” i drugi temat: „Wspólne inicjatywy polskiego środowiska misyjnego dla owocnego przeżywania Roku Wiary”.

Modlitwą południową zakończyło się zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz środowisk misyjnych, gdzie hasłem przewodnim spotkania było: „Głosić wiarę z radością”. Po czym wszyscy udali się na smaczny obiad i rozjechali do swoich domów z nadzieją na kolejne również owocne spotkanie za rok.

o. Jacek Staszewski OFMConv