Pożegnania: śp. o. Andrzej Szczepaniak SP

Dnia 13 września br. w naszej Wspólnocie w Katowicach zmarł o. Andrzej Szczepaniak od św. Józefa Kalasancjusza. Odszedł mając 58 lat, w 34 roku kapłaństwa.

O. Andrzej Szczepaniak urodził się 25 listopada 1960 r. w Laszkach k. Jarosławia. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Kalnikowie w 1975 r. rozpoczął naukę w pijarskim liceum i jednocześnie formację w pijarskim niższym seminarium w Krakowie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął roczny nowicjat, a po jego zakończeniu 14 września 1980 r. w krakowskim domu na Rakowicach złożył pierwsze śluby zakonne. Studia filozoficzno – teologiczne odbył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w tym samym mieście, które sfinalizował uzyskaniem stopnia magistra teologii. Po rocznej praktyce diakońskiej 24 maja 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk JE ks. bpa Jana Jaworskiego. Następnie podejmował pracę jako duszpasterz i katecheta w Krakowie przy ul. Pijarskiej, jednocześnie jako wychowawca w pijarskim internacie, dalej jako duszpasterz i katecheta w parafiach i szkołach w Rzeszowie, Jeleniej Górze – Cieplicach i Krakowie przy ul. Dzielskiego, gdzie w Szkole Podstawowej nr 64 dał się poznać jako pracowity nauczyciel i oddany dzieciom kapłan. Przez ostatnie lata jego zmaganie się z chorobą przeplatało się z chętnie podejmowaną posługą duszpasterską najpierw w Krakowie na Rakowicach, a następnie w Warszawie i Katowicach.

Za: www.pijarzy.pl