Prowincjał Franciszkanów z definitorium u sióstr klarysek

7 października 2020 r., we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów wraz ze swoim definitorium celebrowali Eucharystię w kaplicy klasztornej sióstr klarysek w Krakowie. To powrót do starej krakowskiej tradycji, zgodnie z którą prowincjał ze swoim definitorium na początku nowej kadencji jedną Mszę Świętą sprawują za murami Zakonu św. Klary.

„Dotrzymałem obietnicy, którą złożyłem matce ksieni pod koniec swojej pierwszej kadencji, że poproszę swojego następcę, aby powrócił do tej pięknej tradycji, o którą upominają się nasze siostry klaryski” – żartował minister prowincjalny o. Marian Gołąb.

Pod koniec Mszy Świętej prowincjał uroczyście przekazał siostrom ozdobną szkatułę z materiałem papierniczym, w który przez 136 lat były zawinięte doczesne szczątki bł. Salomei, oraz z papierem, na którym były złożone Jej kości na czas rekognicji.

Badanie relikwii pierwszej polskiej klaryski – bł. Salomei, piastowskiej księżniczki, córki Leszka Białego i Grzymisławy, starszej siostry Bolesława Wstydliwego i żony księcia węgierskiego Kolomana przez komisję złożoną z duchownych i lekarzy miało miejsce w u franciszkanów w Krakowie, gdzie znajduje się jej grób, w 2018 r., 750 lat po jej śmierci.

Ojciec Prowincjał podziękował siostrom za nieustanną modlitwę, którą ofiarują za swoich braci franciszkanów, w ich intencjach, i prosił, aby nie ustawały w tej praktyce.

Za: www.franciszkanie.pl