Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny

Siostra M. Vera Lóss została ponownie Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny.

Wyboru Przełożonej Generalnej dokonały 17 września 2013 r. członkinie Kapituły Generalnej zebrane w Braniewie. S.M. Vera urodziła się 01.11.1941 r. w miejscowości w Brazylii. Mając 18 lat wstąpiła do postulatu Zgromadzenia a w wieku 20 lat złożyła pierwsze śluby. Ukończyła studia socjologiczne i pedagogiczne. Przez pierwszych 14 lat życia konsekrowanego posługiwała w dziedzinie edukacji w szkołach Zgromadzenia w Juiz de Fora i Sӑn Paulo. Przez wiele lat towarzyszyła młodzieży zakonnej w postulacie i nowicjacie. Doświadczyła posługi misyjnej w zakresie pracy socjalnej i pastoralnej w jednym z ubogich regionów  Brazylii W latach 1991-1997 i 2003-2007 pełniła funkcję Przełożonej Prowincjalnej Prowincji Madre Regina w Petrópolis.  We wrześniu  2007 r. po raz pierwszy zawierzono jej urząd Przełożonej Generalnej. Zamieszkała wówczas w Grottaferrata – Rzym.

W dniu 17 września 2013 r. dokonano również wyboru Radnych Generalnych:

– S.M. Marietta Olczyk – Wikaria Generalna (dotychczasowa Przełożona Prowincjalna Polskiej Prowincji)
– S.M. Adelaide Schmoeller – z prowincji Petrópolis (Brazylia)
– S.M. Christine Clemens – z prowincji niemieckiej
– S.M. Gaudencja Zwolak – z prowincji polskiej
– S.M. Clair Werner – z prowincji Novo Hamburgo (Brazylia)