Rodzina Radia Maryja uwielbia Maryję

26. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę odbyła się w niedzielę, 9 lipca. Hasłem spotkania są słowa: ‚Idźcie i głoście’.

Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia pod przewodnictwem i z homilią abpa Jana Romeo Pawłowskiego, delegata ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Eucharystia rozpoczęła się o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie.

W modlitwie uczestniczyli m.in.: o. Janusz Sok, prowincjał ojców redemptorystów i o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam. Licznie obecni są biskupi: abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski; bp Ignacy Dec, biskup diec. świdnickiej; bp Edward Janiak, biskup diec. kaliskiej; bp Adam Bałabuch, bp pomoc. diec. świdnickiej; bp Tadeusz Bronakowski, bp pomoc. diec. łomżyńskiej; o. bp Łukasz Buzun, bp pomoc. diec. kaliskiej; bp Stanisław Napierała, bp senior diecezji kaliskiej; bp Teofil Wilski, bp pomoc. senior diec. kaliskiej; bp Edward Frankowski, bp pomoc. senior diec. sandomierskiej; bp Stanisław Stefanek, bp senior diec. łomżyńskiej; bp Ryszard Karpiński, bp pomoc. senior arch. lubelskiej; bp Stefan Regmunt, bp senior diec. zielonogórsko-gorzowskiej; bp Paweł Socha, bp pomoc. senior diec. zielonogórsko-gorzowskiej. Na doroczną pielgrzymkę przybyli również parlamentarzyści, senatorowie, posłowie i europosłowie. Na Jasnej Górze pojawili się, m.in.: wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, szefowa Kancelarii Premier Beata Kempa, minister w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski, a także ministrowie: sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, obrony narodowej Antoni Macierewicz, spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, rolnictwa Krzysztof Jurgiel, środowiska prof. Jan Szyszko, gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk oraz sportu Witold Bańka.

Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów wypowiedział o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry. Mówił: „’My chcemy Boga Panno Święta’ – tak wołają pielgrzymi jasnogórscy, Rodzina Radia Maryja, kiedy staje na tym świętym dla nas wszystkim miejscu. Przed Cudownym Obrazem Panny Świętej, co Jasnej broni Częstochowy, wyznajemy naszą wiarę, dajemy świadectwo, że chcemy Jej obecności w naszym życiu, we wszystkich wymiarach naszej codzienności. Patrząc na Matkę Bożą, chcemy iść i głosić, być sługami Bożej obecności, stawać się sługami Boga, trwać przy Nim, jak Maryja”.

„My dziś jesteśmy zaproszeni, by stawić czoło różnym zagrożeniom, szczególnie duchowym. Jesteśmy zaproszeni, by walczyć o to, aby Polska była Polską, aby nasza tożsamość chrześcijańska i narodowa nie uległa całkowitemu rozmyciu. Walczmy o to w czasie naszej modlitwy, zanurzając się w Różańcu, a przede wszystkim zanurzając się w tajemnicy Eucharystycznej, w tajemnicy obecności Boga, który ofiaruje za nas siebie samego. ‘My chcemy Boga Panno Święta, o usłysz naszych wołań głos’” – zakończył powitanie o. przeor.

*

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Adam Kwiatkowski, minister w Kancelarii Prezydenta. Prezydent RP Andrzej Duda w swoim piśmie wyraził radość z powodu rozwoju dzieł powstałych przy Radiu Maryja: Telewizji Trwam, Naszego Dziennika oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej: „Bardzo się cieszę, że Państwa wspólnota rozwija się i coraz pełniej rozkwita, wciąż owocując licznymi nowymi dziełami. Audycje Radia Maryja, programy Telewizji Trwam i publikacje Naszego Dziennika łączą rodaków w kraju i Polonię za granicą”.

„Chcę dzisiaj z całego serca podziękować Rodzinie Radia Maryja za wszystkie te wspaniałe dzieła. Dziękuję za to, że współtworzą Państwo właśnie taką wspólnotę i takie media, że na co dzień kierują się Państwo ewangelicznym wskazaniem, które jest również hasłem obecnej pielgrzymki: ‘Idźcie i głoście’” – napisał w liście prezydent RP Andrzej Duda.

Prezydent życzył również uczestnikom Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, aby nadal dobrze służyli Kościołowi i Ojczyźnie: „Wszystkim życzę, aby obecne spotkanie w domu naszej Częstochowskiej Matki przyniosło Państwu umocnienie i inspirację do kolejnych działań. Niech Rodzina Radia Maryja nadal dobrze służy Kościołowi i Ojczyźnie” – napisał w liście prezydent Andrzej Duda.

Duchowo z zebranymi łączyła się również Beata Szydło, która wystosowała do zebranych list. List odczytała minister Beata Kempa, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. „Wszystkim zebranym przesyłam serdeczne pozdrowienia i zapewniam o mojej pamięci. Tegoroczna peregrynacja odbywa się pod hasłem ‘Idźcie i głoście’ oddaje ono szczególny charakter Rodziny Radia Maryja. Waszą siłą jest zjednoczenie wokół wspólnych wartości, troska o dobro Ojczyzny i zachowanie polskiego dziedzictwa opartego na chrześcijańskich fundamentach. Przede wszystkim wyróżnia was nieustanna działalność ewangelizacyjna w lokalnych środowiskach, to chwalebna, ale i odpowiedzialna misja, przejawia się bowiem poprzez okazywanie miłosierdzia i otwarcia serca na drugiego człowieka. Poprzez bycie wzorem postawy moralnej i inspirującej przykładem dla innych, poprzez bycie dobrym człowiekiem” – napisała pani premier.

„Dziękuję pątnikom, a także wszystkim, którzy wnieśli wkład w organizację tego i innych cennych wydarzeń służących promowaniu wartości bliskich Polakom. Życzę, by doświadczenia pielgrzymki i wstawiennictwo Matki Bożej, przyniosło jej uczestnikom nowe siły, by mierzyć się z codziennymi wyzwaniami i budować dobrą przyszłość dla naszego kraju” – podkreśliła Beata Szydło.

Oba listy zostały przyjęte przez pielgrzymów gorącymi oklaskami i głośnym: ‚dziękujemy’.

*

„W ostatnim czasie, jakby szczególnie są takie siły, takie grupy nacisku, takie diabelskie knowania, które chcą prawdziwy wizerunek rodziny rozmazać, chcą zdestabilizować, chcą wprowadzić taki relatywizm, żeby podzielić, popsuć, wcisnąć, że nienormalne jest normalne, a to, co normalne jest staroświeckie, przestarzałe. I chcą nawet wyśmiać tych, co pragną mieć rodzinę, co pragną mieć więcej dzieci, co są hojni w dawaniu życia” – mówił w homilii abp Jan Romeo Pawłowski.

„Są niestety nawet tacy pseudonaukowcy, co już wyliczyli, ile dziecko kosztuje, jego narodzenie, wychowanie, wykształcenie, że nie warto tyle wydawać, że można za to jeździć na fajne wakacje, żyć zamożnie, mieć lepsze auto. Ludzie! Czy myśmy naprawdę zwariowali, żeby ogromny dar Boży, jakim jest dziecko, owoc miłości dwojga ludzi przeliczyć na pieniądze?! To ni jest ludzkie, to jest szatańskie” – podkreślił kaznodzieja.

„Tak, dziecko w rodzinie kosztuje, potężną kwotę, kwotę miłości, i tylko głupcy przeliczają tę miłość na pieniądze” – dodał abp Pawłowski.

„Rodzina to także społeczeństwo, naród, rodzina rodzin, dlatego ta nasza pielgrzymka ma charakter rodzinny, narodowy, nawet chyba europejski i światowy, bo wiem, że tu są przedstawiciele rodzin nie tylko z Polski” – mówił dalej.

Kaznodzieja mówił także o miłości do ojczyzny. Przypomniał słowa kard. Stefana Wyszyńskiego, który głosił, że bronić ojczyzny „trzeba drogą porozumienia, przez miłość, która sprawi, że cały świat patrząc na nas będzie mówił, oto, jak oni się miłują, wtedy dopiero zapanuje upragniony pokój”. „Jakież to wielkie proroctwo kard. Wyszyńskiego, jakże aktualne” – stwierdził arcybiskup.

*

Do pielgrzymów zgromadzonych na Jasnej Górze słowo skierował Ojciec Święty Franciszek: „Pamiętam także o dzisiejszej wielkiej pielgrzymce polskiej Rodziny Radia Maryja, która odbywa się w sanktuarium w Częstochowie. Chciejmy towarzyszyć tej pielgrzymce poprzez wspólne odmówienie modlitwy Zdrowaś Maryjo”.

Na zakończenie Mszy św. głos zabrał o. Janusz Sok, prowincjał ojców redemptorystów i o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam.

Następnie abp Wacław Depo, metropolita częstochowski odczytał Dekret Penitencjarii Apostolskiej, w którym Ojciec Swięty Franciszek udziela przywileju błogosławieństwa wraz z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami dla uczestników XXVI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

*

Po Mszy św. zaplanowano koncert Orkiestry Koncertowej „Victoria” Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie. Pielgrzymka zakończy się o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Pielgrzymka jest transmitowana przez Radio Maryja i Telewizję Trwam (także w internecie).

zobacz: www.radiomaryja.pl

*

Spotkanie rozpoczęło się już w sobotę, 8 lipca. Zainaugurowała je sobotnia Msza św. pod przewodnictwem bpa Stanisława Napierały, biskupa diec. kaliskiej. W modlitwie uczestniczyli m.in.: o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam.

Po Mszy św. wszyscy wspólnie odmówili Różaniec. Następnie udali się do Kaplicy Matki Bożej na Apel Jasnogórski, którego rozważania poprowadził o. Tadeusz Rydzyk.

Niedzielne modlitwy rozpoczęły Godzinki. Modlitwie przewodzili o. Grzegorz Moj CSsR oraz o. Dariusz Drążek CSsR. Po zakończeniu Godzinek odbył się koncert zespołu muzyki Sakralnej Lumen pt. „Uwielbienie Fatimskie”.

Następnie swoje słowo do zgromadzonych na Jasnej Górze skierował bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący działającego przy Konferencji Episkopatu Polski Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości. Ksiądz biskup podziękował Dyrektorowi Radia Maryja, o. Tadeuszowi Rydzykowi CSsR, za troskę o trzeźwość Polaków: „Najserdeczniej dziękuje ojcu dyrektorowi Tadeuszowi i całej Rodzinie Radia Maryja za wielkie wsparcie, za wielką troskę o trzeźwość narodu” – powiedział ks. bp Tadeusz Bronakowski.

Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości zaapelował również o wsparcie w walce o trzeźwość polskiego narodu: „Najpokorniej proszę każdą i każdego z was tu obecnych, ale proszę także słuchaczy i widzów o wielkie zaangażowanie w otrzeźwienie naszego polskiego narodu. Nasza trzeźwość i abstynencja niech będzie wyjątkowymi, pięknymi perłami w koronie Maryi i wypełnieniem jasnogórskich ślubów narodu”.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ mn, mś
2017-07-09, niedziela, godz. 14.20

*

Penitencjaria Apostolska udzieliła przywileju błogosławieństwa wraz z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami dla uczestników XXVI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę odbywającej się w dniach 8-9 lipca 2017.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. N. 984/17/I

Dekret

Penitencjaria Apostolska, mocą nadzwyczajnej władzy, udzielonej jej przez Ojca Świętego Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża, łaskawie upoważnia Najdostojniejszego i Najczcigodniejszego Jana Romeo Pawłowskiego, Nuncjusza Apostolskiego, Delegata ds. Nuncjatur, aby przybyłym dnia 9 lipca do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie z pielgrzymką Rodziny Radia Maryja, prowadzonego przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela w Toruniu, udzielił na zakończenie Mszy Świętej wszystkim biskupom, kapłanom, diakonom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim, którzy prawdziwie podejmując pokutę i czyny miłości, będą w niej uczestniczyć, papieskiego błogosławieństwa wraz z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, nawet jeśli z uzasadnionych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć fizycznie w świętych obrzędach, ale podczas ich sprawowania będą się łączyć z nimi duchowo za pośrednictwem przekazu telewizyjnego lub radiowego, również mogą uzyskać odpust zupełny po spełnieniu wymaganych prawem warunków.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Datowane w Rzymie, z akt Penitencjarii Apostolskiej, dnia 3 lipca Roku Pańskiego 2017.

Ks. Kard. Mauro Piacenza, Penitencjarz Większy

Ks. Prałat Krzysztof Nykiel, Regens

Za: www.jasnagora.com