O. Marek Saj CSSR Prodziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

o. Marek Saj CSSRO. prof. UKSW dr hab. Marek Saj CSsR został ponownie wybrany prodziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sił w dalszej pracy naukowej!

O. Marek jest kierownikiem studiów doktoranckich oraz kierownikiem katedry kanonicznego prawa karnego na WPK UKSW. Wykłada również prawo kanoniczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.

Za: www.redemptor.pl.