O. Nikodem Kilnar o misji w Królestwie Zulusów

Par. św. Zygmunta. Spotkanie z o. Nikodemem Kilnarem„Okiem misjonarza” – spotkanie z o. Nikodemem Kilnarem, paulinem-misjonarzem, krajowym duszpasterzem muzyków kościelnych, odbyło się w par. św. Zygmunta w Częstochowie w czwartek, 19 listopada.

O. Kilnar opowiedział o swojej misji w Królestwie Zulusów w Republice Południowej Afryki w latach 1995-1999.

O. Nikodem Kilnar, jako misjonarz w RPA, m.in. zakładał chóry wśród społeczności zuluskiej oraz przygotował od strony muzycznej Międzynarodową Pielgrzymkę Sodalicji Najśw. Serca Pana Jezusa. O. Nikodem zainicjował pielgrzymkę Polonii do paulińskiego sanktuarium w Centocow, która każdego roku do dnia dzisiejszego odbywa się w pierwszych dniach maja. Był też inicjatorem peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej we wszystkich wioskach, w których paulini posługują jako misjonarze. Przyczynił się też do rozwoju kultu Matki Bożej Częstochowskiej w kilku parafiach, w których zostały poświęcone ołtarze ku Jej czci. Z jego inicjatywy został całkowicie odnowiony kościół misyjny w wiosce zuluskiej Hlabeni.

„Misja w Republice Południowej Afryki stała się bardzo ważną częścią mojego życia – mówił o. Nikodem Kilnar – Jednocześnie ukazała kierunek ewangelizacji i uświadomiła mi, że misje to zadanie każdego chrześcijanina, a wynika to z faktu, że Chrystus Pan, który posyłał swoich uczniów, mówił do nich: idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

„Naszą posługę rozpoczynaliśmy spowiedzią, która trwała ok. 2 godz., następnie sprawowaliśmy Eucharystię – ok. 2 godzin, i katechezę, którą głosiłem w języku angielskim, a katecheta tłumaczył na język Zulu – opowiadał paulin – Prowadziłem też w ramach swojej posługi Mszę św. dla szkół na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego”.

„To jest praca bardzo piękna – podkreślał o. Kilnar – Ogromną radość dawała mi posługa wśród tych ludzi biednych. Przy pełnym zaangażowaniu czułem, że mogę czynić to, co się Bogu podoba”.

Jak wyjaśnił o. Nikodem Kilnar, kult Matki Bożej Jasnogórskiej w Afryce Południowej wiąże się z faktem nadania misji imienia Najświętszej Maryi Częstochowskiej, a kopia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej została ofiarowana przez paulinów jasnogórskich.

Czwartkowe spotkania z kulturą to wspólna inicjatywa parafii pw. św. Zygmunta w Częstochowie oraz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Częstochowie z ks. dr. Mikołajem Węgrzynem, duszpasterzem Środowisk Twórczych. Na program spotkań składają się koncerty muzyki klasycznej, wykłady-dialogi o kulturze, projekcje filmów, spotkania z podróżnikami i misjonarzami.

Patronat medialny nad inicjatywą objęli: Radio FIAT, Radio Jasna Góra i Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ es

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.