Pożegnania: ks. Apoloniusz Domański SDB

Ks. Apoloniusz Domański SDB zmarł w wieku 82 lat w szpitalu w Słupcy.

Curriculum vitae:

 • Mołożew 9.02.1932 – Miejsce urodzenia
 • Czerwińsk 1948-49 – Nowicjat
 • Woźniaków 1949-51 – Studia filozoficzne
 • Łódź św. Teresa 1951-53 – Asystencja
 • Łodź 1953-57 – Studia teologiczne w WSD
 • Woźniaków 4.08.1954 – Profesja wieczysta
 • Łódź 30.06.1957 – Święcenia kapłanskie
 • Łódź św. Teresa 1957-58 – Duszpasterz
 • Lublin 1958-63 – Student KUL – teologia moralna
 • Łódź św. Teresa 1963-65 – Duszpasterz, opiekun chóru
 • Ląd 1965-66 – Profesor seminarium i radca
 • Warszawa Bazylika 1966-72 – Duszpasterz akademicki, profesor seminarium w                                                    Lądzie
 • Łódź św. Barbara 1972-78 – Wikariusz dyrektora, duszpasterz akademicki, profesor seminarium w Lądzie
 • Łódź św. Barbara 1978-80 – Dyrektor, administrator parafii, profesor seminarium
 • Ląd 1980-2014 – Profesor seminarium

Requiem aeternam dona ei, Domine…

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 14 października o godz. 11.00 w Lądzie.
Kapłanów prosimy o zabranie alby i stuły.

Za: www.pila.salezjanie.pl.