Bracia Mniejsi: Nowi prowincjałowie w Rzymie

Na początku stycznia 2012 w Rzymie ma miejsce spotkanie o. Generała z nowymi ministrami prowincjalnymi i kustoszami. Przedmiotem wspólnych spotkań jest „służba autorytetu”.

W swoim wystąpieniu Minister Generalny podkreślił, iż wszyscy członkowie Zakonu są braćmi i sługami jeden dla drugiego. Ministrowie prowincjalni są zobowiązani do słuchania i bycia posłusznymi Ewangelii, mają służyć braciom i charyzmatowi franciszkańskiemu. Ministrowie powinni w szczególny sposób być obecnymi w życiu braci, którzy wybierają, którzy rozeznają.

Za: www.panewniki.franciszkanie.pl