Chrystusowcy: Nowy zarząd prowincji australijskiej

Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, po uzyskaniu akceptacji Rady Generalnej, mianował ks. Przemysława Karasiuka nowym przełożonym Prowincji pw. Świętej Rodziny w Australii i Nowej Zelandii.

Członkami rady prowincji zostali mianowani ks. Antoni Dudek oraz ks. Artur Botur. Nowy zarząd prowincji podejmie swoje urzędowanie w dniu 1 stycznia 2012 r.

„Wspieraj ich, Panie, swoją łaską,  aby mogli dobrze pełnić służbę, którą im powierzyłeś” (Modlitwy TChr)

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl