Hiszpania: europejskie spotkanie karmelitańskich formatorów

„Jaki Bóg, jaki człowiek? Teologia i pedagogika Karmelu” (Cuál Dios, cuál hombre: teología y pedagogía del Carmelo). Pod takim hasłem trwa na Uniwersytecie Mistyki w Avili europejskie spotkanie formatorów Zakonu Karmelitów Bosych. Bierze w nim udział ponad 30 zakonników z Europy, w tym także z Polski.

Teologia i pedagogika Teresy od Jezusa, Jana od Krzyża i Teresy od Dzieciątka Jezus w procesie skutecznej i integralnej formacji kandydatów do Zakonu Karmelitów Bosych w Europie to główny temat spotkania. Konferencjom o. Antonio Sicariego towarzyszą żywe dyskusje nad znaczeniem mistyków karmelitańskich na poszczególnych etapach formacyjnych. Formatorzy zajmą się szczególnie pierwszym etapem formacji, a mianowicie postulatem. I tak o. Tadeusz Florek będzie mówił o „Postulacie w dokumentach Kościoła i Zakonu”, natomiast o. Joaquín Teixeira o „Postulacie na Półwyspie Iberyjskim”.

W ramach Europejskiej Formacji Karmelitańskiej uczestnicy spotkania zapoznają się z „pierwszą formacją w klasztorze w Toro”, dokonają ewaluacji spotkania studentów w 2013 r. oraz zajmą się przygotowaniem Europejskiego Spotkania Młodych Karmelitów, które odbędzie się w Avili w sierpniu w 2015 r. Zbiegnie się ono z obchodami 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt

Za: Radio Watykańskie