Home WiadomościZe Świata Kapucyni: Relacje z 84. Kapituły Generalnej

Kapucyni: Relacje z 84. Kapituły Generalnej

Redakcja
Uroczysta Eucharystia, której przewodniczył bp John Corriveau, były Minister Generalny, rozpoczęła 20 sierpnia 2012 r. 84. Kapitułę Generalną Braci Mniejszych Kapucynów. Minister Generalny, pozdrawiając bp Corriveau przypomniał list, który otrzymał od niego po zakończeniu poprzedniej Kapituły, gdzie pisał: „Największą moją radością była służba Zakonowi!”
Czytania, śpiewy, modlitwa wiernych, psalmy, były wyrażane w różnych językach, co potwierdzało jeszcze bardziej międzynarodowy charakter wydarzenia. Po zakończeniu Eucharystii bracia kapitulni procesyjnie prowadzeni przez br. Mauro niosącego Biblię udali się do auli. To był piękny widok. Następnie Minister Generalny, przewodniczący Kapituły wezwał Ducha Świętego nad zgromadzonymi z modlitwą błogosławieństwa. Po czym ogłosił otwarcie 84. Kapituły Generalnej. Po przekazaniu niezbędnych informacji przez sekretarza tymczasowego Kapituły, br. Hugo Mejia, bracia kapitulni opuścili aulę i udali się do ustalonych miejsc przeznaczonych na spotkania cetusów (grup), aby dokonać pewnych ustaleń i wznowić po południu pracę na sesji ogólnej.

Aby usprawnić pracę , uczynić ją bardziej aktywną i reprezentacyjną, na początku zaproponowano utworzenie cetusów lub grupy pracy. Powiedziano i wykonano. Utworzono dziewięć cetusów. Cetusy wybrały swojego przewodniczącego, sekretarza oraz delegata do Prezydium; będą odgrywać istotną rolę w przebiegu Kapituły.

Koordynacja wszystkich prac Kapituły należy do Prezydium. Jego utworzenie wymaga najpierw przedstawienia po jednym kandydacie przez każdy cetus, a następnie zatwierdzenia przez Kapitułę. Później 10 kandydatów staję się częścią Prezydium, razem z Ministrem Generalnym, który z urzędu jest jej Przewodniczącym. Prezydium składa się z następujących braci: Claudio Sérgio De Abreu, Andrew Anil Sequeira, Štefan Kožuh, Agostino Del Pietro, Felice Cangelosi, Vincenzo Mancusi, Bernardino Viriato Lima, Evaristo Rafael Acosta Maestre, Mark Schenk, Antoine Haddad. Po utworzeniu Prezydium zdecydowano, po przedłożeniu propozycji nazwisk i głosowaniu, aby wybrać na sekretarza Kapituły Hugo Mejia z prowincji Peru, moderatorów: Roberto Genuin z prowincji Veneta, Mathew Paikada z prowicji St. Joseph-Kerala, Claudio Bedriñan z prowincji Rio de la Plata, Amanuel Mesgun, członek niekapitulny z prowincji Eritrea i przedstawiciele poszczególnych urzędów.

Sprawozdanie Ministra Generalnego
Sprawozdaniu Ministra Generalnego w całości był poświęcony wtorek (21 sierpnia). Przedstawiona została analiza i raport dotyczący zakonu z ostatnich sześciu lat. Był to z pewnością jeden z najbardziej oczekiwanych punktów w programie Kapituły.Sprawozdanie składało się z 9 części:

  • I Realizacja decyzji Kapituły generalnej 2006
  • II Kapucyńska obecność w świecie
  • III Charyzmat, który trzeba ożywić jak płomień
  • IV Misyjne zaangażowanie Zakonu
  • V Zarząd i animacja Zakonu
  • VI Rodzina franciszkańska
  • VII Wspólnoty i instytucje międzynarodowe
  • VIII Administracja ekonomiczna Zakonu
  • IX Zakończenie: wyzwania i podziękowania

Bogate w treści sprawozdanie bracia przyjęli długim aplauzem, który był wyrazem wdzięczności za posługę Ministra i jego Definitorium. W czasie gdy kapitulni opuszczali aulę, można było usłyszeć komentarze, słowa aprobaty, ale też oczekiwanie na pewne wyjaśnienia; wielu podchodziło do Ministra, by wyrazić z prostotą i szczerością wdzięczność i gratulacje.

Mimo upału w kolegium panuje klimat wzajemnego szacunku, co pozwala lepiej znosić “uroki” rzymskiego lata. Rodzinna atmosfera wzrasta coraz bardziej wśród braci kapitulnych. Nie mniej bez kilku lodówek z wodą mineralną było ciężko. W kilku miejscach kolegium są punkty z napojami, do których w przerwach ustawiają się kolejki. (…)

Sprawozdanie ekonomiczne

Środa (22 sierpnia) na Kapitule została poświęcona sprawozdaniu ekonomicznemu, które przedstawił br. Luis Eduardo Rubiano, ekonom generalny.Z wielką precyzją i z pomocą prezentacji multimedialnej br. Luis przedstawił naturę prawną administracji generalnej zakonu, wyeksponował najważniejsze ekonomiczne i administracyjne fakty sześciolecia 2006-2012, wyjaśnił kryteria i wytyczne dotyczące zarządzania ekonomią wskazując na inwestycje posiadanego kapitału oraz dotknął niektórych kwestii dotyczących własności. Tutaj w sposób szczególny brat ekonom skupił się na aspektach prawnych i urbanistycznych Kolegium Międzynarodowego św. Wawrzyńca z Brindisi, restrukturyzacji budynku Kurii Generalnej na via Piemonte, klasztoru we Frascati i w Jerozolimie, kościoła przy Kolegium św. Wawrzyńca, a także klasztoru sióstr Klarysek Kapucynek na Garbatelli. Na koniec wystąpienia br. Luis przedstawił budżet zakonu. Przed południem i w pierwszej sesji popołudniowej bracia dyskutowali w dziewięciu grupach językowych, a następnie podczas ostatniego spotkania popołudniowego zaprezentowali swoje opinie na zebraniu ogólnym w Aula Magna.

Bracia kapitulni zapoznali się w tych dniach z wieloma informacjami: sprawozdanie Ministra Generalnego, ekonoma, oprócz tego relacje z sześcioletniej działalności poszczególnych urzędów, komisji i instytucji. Teraz jest więc czas na pogłębioną refleksję, która będzie się dokonywać podczas pracy w cetusach. Bracia zebrani w grupach muszą nie tylko przedyskutować rożne problemy i ukazać pozytywne i negatywne aspekty sprawozdań, ale muszą zebrać na piśmie swoje refleksje i przedstawić je wszystkim kapitulnym. Ogromny upał, który panuje w Rzymie czyni te pierwsze dni trochę męczące. Ale dzięki Bogu, pragnienie, aby usłyszeć głos Ducha Świętego pomaga wszystkim przezwyciężyć trudności klimatyczne.

Na zakończenie dnia bracia kapitulni spotkali się w kościele na celebracji Nieszporów. Po czytaniu biblijnym ojciec Marko Ivan Rupnik SJ wygłosił piękną katechezę na temat mozaiki swojego autorstwa znajdującą się w absydzie kościoła, w której centrum znajduje się postać Chrystusa Pantokratora. Na zakończenie Minister Generalny podziękował artyście za współpracę i za to, że jako jezuita pomaga, poprzez mozaiki i ich funkcję katechetyczną, odkrywać kapucynom ich charyzmat.

Dyskusja w cetusach

Czwartego dnia Kapituły (23 sierpnia) bracia kontynuowali w swoich grupach refleksję wokół sprawozdań Ministra Generalnego br. Mauro Jöhri i ekonoma br. Luisa Eduardo Rubiano.

Następnie wszyscy kapitulni zebrali się w Aula Magna, aby podzielić się z innymi wynikami swojej pracy i sformułować kilka pytań do br. Mauro. Praca w cetusach była pracochłonna. Grupy musiały nie tylko przedyskutować rożne problemy i wydobyć aspekty pozytywne i negatywne sprawozdania, ale także musieli zebrać na piśmie swoje uwagi i przedstawić je wszystkim kapitulnym. Relacja Ministra Generalnego podkreśliła takie zagadnienia jak: kwestia obecności kapucynów w świecie, duchowość komunii, braterstwo, formacja, charyzmaty ewangeliczne, wierność ślubom, życie apostolskie i misyjne. Wszyscy kapitulni docenili sprawozdanie i zgodzili się z kierunkiem działań Ministra Generalnego i jego Definitorium. Zostało docenione zaangażowanie zakonu w formację, organizowanie spotkań braterskich w różnych częściach świata i troskę br. Mauro, aby podtrzymać w zakonie wymiar braterski i duchowy. Minister Generalny udzielał szczegółowych odpowiedzi na pytania poszczególnych braci. Na sesji popołudniowej zostały zaprezentowane refleksje braci dotyczące sprawozdania ekonomicznego i zostały postawione pytania do br. Luisa Eduardo Rubiano, ekonoma generalnego.

Źródło: Biuro 84. Kapituły Generalnej Kapucynów

Obejrzyj wszystkie galerie zdjęć i przeczytaj relacje na stronie www.capitulum2012.info  

Więcej na: www.kapucyni.pl
SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda