Oblaci – komitet JPIC: Doroczne spotkanie w Rzymie

W dniach 12-16 listopada tego roku przedstawiciele oblackich Regionów spotkali się w Rzymie na posiedzeniu komisji SPOS OMI. Po przyjeździe O. Didier Zanadrafara reprezentującego Azję i Oceanię, dołączył do niego O. Emmanuel Mosoeu, aby uczestniczyć w dorocznym spotkaniu Afryka-Europa, Wiara i Sprawiedliwość, promowanie równości i sprawiedliwości ekonomicznej pomiędzy Europą i Afryką.

W spotkaniu brali udział O. Miguel Pipolo (Ameryka Łacińska i Haiti), Joseph Gomes, (Asia-Oceania), Tomas Vyhnalek (Europa) i Walter Butor (Kanada-Stany Zjednoczone). Udział wzięli również zaproszeni przez przełożonego generalnego, Daniel LeBlanc (ONZ), Jeevendra Paul (OMI Development) oraz Kennedy Katongo (Zambia). Francisco O’Conair, OFM, były moderatorem spotkania.

Podkreślono jedną ważną dyrektywę w czasie tego spotkania. Jest obowiązkiem wszystkich oblatów zaangażować się w budowanie właściwych relacji, żyjąc wśród ubogich i przyjmując prosty styl życia. Raporty wskazują na rosnącą aktywność SPOS Regionów. Od 2005 roku, Comisión Oblata Latinamericana de Justicia, Paz y Integridad de la Creacion wypracowały statuty, a Brazylia włączyła OMI SPOS statut do swojego Vademecum. W Europie Polska dociera do ludzi żyjących na marginesie społeczeństwa, nauczaniu praw człowieka, swobód obywatelskich i demokracji. Irlandia wybrała SPOS jako priorytet z udziałem ludzi świeckich. Afryka pracuje nad zniesieniem analfabetyzmu, walczy z HIV / AIDS, czyni starania aby zapobiec rozpadom rodziny, grabieży zasobów naturalnych, fanatyzmu religijnego, wojen domowych i korupcji na wszystkich szczeblach.

Praca na rzecz pokoju i sprawiedliwości, jest naszą jedyną nadzieją, powiedział Didier i jest to odpowiedzialność, która spoczywa na wszystkich ochrzczonych. Istnieją plany, aby zorganizować uchwały Komisji JPIC w każdej parafii, powiecie, województwie i jednostce oblackiej. Słuchając relacji Kennedy’ego, możemy powiedzieć za Janem Chrzcicielem, że: „Siekiera jest już do drzewa przyłożona” do zmian w Afryce. W Azji, filipińska prowincja działa w transformacji społecznej w czterech okręgach. Oto ich linia działania: poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, prawda i miłość życia, promowanie sprawiedliwości i pokoju oraz działając jako szafarze Bożego stworzenia. Również poruszono problem relacji chrześcijańsko-muzułmańskich w Pakistanie i na Sri Lance. Kanada położyła nacisk na kwestie środowiskowe. Prowincja Lacombe ma komisję roboczą ds. górnictwa, a Notre-Dame-du-Cap na eko-duchowość. Kościół Świętego Piotra w Montrealu stał się światłem nadziei dla osób dotkniętych HIV / AIDS. W Stanach Zjednoczonych jest dobrze zorganizowany JPIC Office z silnym naciskiem na lobbing, inwestycje etyczne, ekologiczne ogrodnictwo osób, oferowane są staże i szereg działań w wielu krajach, gdzie oblaci są obecni.

Rewizja statutu przebiegała w okresie dwóch dni, z przerwą na pogrzeb O. Theophile Le Page.

Komisja wybrała trzy nowe wewnętrzne główne priorytety w celu lepszego zintegrowania SPOS w życiu i misji Zgromadzenia. Są to:

1) wszyscy oblaci winni posiąść lepsze zrozumienie postanowień komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia i katolickiej nauki społecznej, związanej z naszym pojęciem życia i misji.

2) W każdej jednostce oblackiej i Regionu winien być przeszkolony animator SPOS i komitet, który otrzyma wystarczającą ilość czasu i zasobów, aby wypełnić swoją posługę.

3) Należy skonkretyzować uchwały SPOS w programach edukacyjnych i tam gdzie prowadzimy nauczanie akademickie.

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w przygotowaniach na „trzechsetlecie” istnienia Zgromadzenia, Komisja podjęła również odpowiednie postanowienia i uchwały. (Camile Piche, Dyrektor Generalny Służby SPOS)

Za: www.oblaci.pl