Rzym: Pozwólmy porwać się dobroci Boga!

Pierwsze błogosławieństwa Urbi et Orbi papieża Franciszka było porywającym apelem, aby pozwolić się pociągnąć miłości Boga, który posyła swojego Syna. Poniżej pełny tekst tego wzruszającego orędzia, który jest jednocześnie powszechną modlitwą o pokój i poszanowanie praw człowieka.

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których On kocha” (Łk 2,14).

Drodzy bracia i siostry z Rzymu i z całego świata, dzień dobry i dobrego Bożego Narodzenia!

Czynię moją pieśń aniołów, którzy ukazali się pasterzom z Betlejem w noc, w którą narodził się Jezus. Śpiew, który jednoczy niebo i ziemię, kierując ku niebu uwielbienie i chwałę, a ku ziemi ludzi – życzenia pokoju.

Zapraszam wszystkich, by włączyli się do tego śpiewu: śpiew ten jest dla każdego mężczyzny i kobiety, którzy czuwają w nocy, którzy pokładają nadzieję w lepszy świat, którzy troszczą się o innych, starając się pokornie spełnić swój obowiązek.

„Chwała Bogu”

Do tego przede wszystkim wzywa nas Boże Narodzenie: oddać chwałę Bogu, bo jest dobry, wierny i miłosierny.

W tym dniu życzę wszystkim, by rozpoznać prawdziwe oblicze Boga – Ojca, który dał nam Jezusa. Życzę wszystkim, by odczuć, że Bóg jest blisko, przebywać w Jego obecności, miłować Go, adorować Go.

A każdy z nas może oddać chwałę Bogu zwłaszcza poprzez życie, przez życie poświęcone dla miłości Boga i braci.

„I Pokój ludziom”

Prawdziwy pokój – my to wiemy – nie jest równowagą między przeciwstawnymi siłami. Nie jest piękną „fasadą”, za którą są kontrasty i podziały. Pokój jest zaangażowaniem każdego dnia – ale pokój jest do budowania – którego dokonujemy wychodząc od daru Boga, od Jego łaski, którą nam dał w Jezusie Chrystusie.

Patrząc na Dzieciątko w żłóbku – Dzieciątko pokoju – pomyślmy o dzieciach, które są najsłabszymi ofiarami wojen, ale pomyślmy także o osobach starszych, o maltretowanych kobietach, o chorych … Wojny przerywają i ranią tak wiele istnień!

Zbyt wiele przerwał ich w ostatnich czasach konflikt w Syrii, podsycając nienawiść i zemstę. Nadal módlmy się do Pana, aby oszczędził umiłowanemu ludowi syryjskiemu nowych cierpień, aby strony konfliktu położyły kres wszelkiej przemocy i zapewniły dostęp pomocy humanitarnej.

Widzieliśmy, jak potężna jest modlitwa! I cieszę się, że dziś włączają się do tego naszego błagania o pokój w Syrii także wyznawcy innych wyznań religijnych. Nigdy nie traćmy odwagi w modlitwie! Odwagi, by powiedzieć: Panie, daj Twój pokój Syrii i całemu światu! A także niewierzących zapraszam, aby pragnęli pokoju.

Poprzez ich pragnienie, to pragnienie, które otwiera serce, wszyscy zjednoczeni, w modlitwie lub w pragnieniu – ale wszyscy – dla pokoju: daj pokój – o Dzieciątko – Republice Środkowoafrykańskiej, często zapomnianej przez ludzi. Ale Ty, Panie, nie zapominasz o nikim! I chcesz przynieść pokój także tej ziemi, rozdartej spiralą przemocy i ubóstwa, gdzie tak wiele osób są bez domu, wody i pożywienia, bez minimum niezbędnego do życia. Sprzyjaj zgodzie w Południowym Sudanie, gdzie aktualne napięcia pociągnęły już za sobą zbyt wiele ofiar ofiar i zagrażają pokojowemu współistnieniu tego młodego państwa.

Ty, Książę Pokoju, nawróć wszędzie serca ludzi gwałtownych, aby złożyli broń i aby została podjęta droga dialogu. Spójrz na Nigerię, rozdartą przez nieustanne ataki, które nie oszczędzają niewinnych i bezbronnych. Pobłogosław Ziemię, którą wybrałeś, aby przyjść na świat i spraw, aby osiągnęły pomyślny rezultat negocjacje pokojowych pomiędzy Izraelczykami a Palestyńczykami. Uzdrów rany umiłowanego Iraku, dotkniętego ciągle jeszcze częstymi atakami.

Ty, O Panie życia, chroń tych, którzy są prześladowani ze względu na Twoje imię. Daj nadzieję i pociechę przesiedleńcom i uchodźcom, zwłaszcza w Rogu Afryki i na wschodzi Demokratycznej Republiki Konga.

Spraw, aby imigranci poszukujący godnego życia znaleźli przyjęcie i pomoc. Tragedie, których byliśmy świadkami tego roku, z licznymi martwymi na Lampedusie, oby nigdy już więcej się nie wydarzyły!

O Dziecię z Betlejem, dotknij serc wszystkich, którzy są zaangażowani w handel ludźmi, aby zdali sobie sprawę z ciężaru tego przestępstwa przeciwko ludzkości. Zwróć swe spojrzenie ku wielu dzieciom, które są porywane, ranione i zabijane w konfliktach zbrojnych, i na te, które są przemieniane się w żołnierzy, okradane z ich dzieciństwa.

Panie nieba i ziemi, spójrz na tę naszą planetę, którą często pożądliwość i chciwość ludzi wykorzystuje w sposób nieograniczony. Towarzysz i chroń tym, którzy są ofiarami klęsk żywiołowych, szczególnie drogi lud filipiński, ciężko dotknięty niedawnym tajfunem.

Drodzy bracia i siostry, na tym świecie, pośród tej ludzkości, dziś narodził się Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem z Betlejem.

Pozwólmy, aby nasze serce się wzruszyło – nie bójmy się tego, nie bójmy się, aby nasze serce się wzruszyło! Potrzebujemy tego, aby nasze serce się wzruszyło! Pozwólmy, by rozgrzało się ono od czułości Boga.

Potrzebujemy Jego pieszczot. Pieszczoty Boga nie powodują ran, pieszczoty Boga dają nam pokój i moc! Potrzebujemy Jego pieszczot! Bóg jest wielki w miłości, Jemu cześć i chwała na wieki!

Bóg jest pokojem: prośmy Go, aby pomógł nam budować go codziennie w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszych miastach i narodach, na całym świecie. Pozwólmy poruszyć się dobroci Boga!

tł. kai/red.

Za: www.franciszkanie.pl