Stowarzyszenie Misji Afrykańskich: Powrót do Sierra Leone

Rada plenarna SMA w 2008 roku wyraziła chęć powrotu SMA do Freetown i zaproponowała stworzenie ekipy chętnej do pracy w Sierra Leone. Udało się ostatecznie zrealizować projekt powrotu na ziemię, gdzie nasz założyciel bp Melchior de Marion Bresillac oraz towarzysze dotarli w 1959 roku.

19 października 2012 roku w kaplicy domu gneralnego SMA w Rzymie odbyła się uroczysta Msza Święta z ceremonią posłania księży SMA na placówkę misyjną we Freetown w Sierra Leone. Do ekipy posłanej do Sierra Leone należy trzech księży: Bruno Miyigbena z Beninu, Amaladass Arockiyasami z Indii i David Agbevanoo z Ghany.

Celebracji przewodniczył ks. Jean Marie Guillaume – przełożony generalny SMA.

Życzymy naszym współbraciom dużo sił, zapału i Bożych łask w podjętej misji powrotu do Sierra Leone.

Prosimy również o modlitwę za naszych współbraci.

Za: www.sma.pl