Kapucyni: Doświadczać pojednania

Redakcja

„Być wiarygodnymi sługami miłosierdzia; jesteśmy powołani nie tylko, by samemu doświadczać miłosierdzia Bożego, ale także by zabiegać o nie dla innych, poprzez modlitwę i poprzez […]

1 2 3 15