Instytuty Świeckie – aktualne dane

Redakcja

Członkowie instytutów świeckich żyją pojedynczo lub we wspólnotach, niekiedy podejmują konkretne dzieła apostolskie, ale najczęściej poprzez samą swoją obecność w różnych środowiskach starają się wnosić […]

Młodzi Saletyni na formacji

Redakcja

Przygotowanie zakonników do posługi duszpasterskiej nie kończy się na studiach teologicznych. Przez kilka lat po święceniach kapłańskich młodzi księża co roku spotykają się na kilkudniowych […]

1 2 3 17